Taxa de salubritate poate fi modificată oricând în timpul anului

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 a fost modificată de OUG 133/2022, odată cu apariția acesteia în Monitorul oficial nr. 958.

„ART. 2818

(1) Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului.

(2) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare” e noua prevedere care a intrat în Legea 101/2006.

Din politica de tarife fac parte următoarele reguli de tarifare, conform ordonanței:

  • tariful pentru recipientele/containerele cu volumul cel mai mic puse la dispoziție utilizatorului, în același număr de fracții, să nu fie mai mare decât tariful ofertat/ fundamentat pentru colectarea volumului de deșeuri generat de utilizator, rezultat din aplicarea frecvenței de colectare și a indicelui de generare a deșeurilor prevăzute în caietul de sarcini, în cazul în care se implementează elementul pe bază de volum;
  • tariful pentru ridicarea recipientului/ containerului la o frecvență mai mică decât cea prevăzută în caietul de sarcini să nu fie mai mare decât tariful ofertat/aprobat pentru gestionarea fracțiunii de deșeuri municipale, în cazul în care se implementează elementul pe bază de frecvență;
  • să acopere costurile capitalului investit în sistemele de cântărire a fracțiunilor de deșeuri colectate separat, inclusiv costurile cu verificarea metrologică la scadență a cântarelor, în cazul în care se implementează elementul pe bază de greutate;
  • contravaloarea sacilor de colectare preplătiți să nu fie mai mare decât valoarea rezultată din aplicarea tarifului distinct pentru gestionarea fracțiunii de deșeuri municipale colectate separat la capacitatea/ volumul sacului de colectare, în cazul în care se implementează elementul pe bază de saci de colectare personalizați; sacii de colectare preplătiți pot fi achiziționați de la operatori și/ sau comercializați prin magazinele de vânzare cu amănuntul a produselor ambalate ori prin alte sisteme implementate de către autoritățile administrației publice locale.

Totodată, noua politică de tarife mai prevede și nivelul maxim al taxei de salubrizare aplicate utilizatorilor care nu separă corect deșeurile, respectiv utilizatorilor care refuză încheierea contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorul, de până la două ori, respectiv de până la trei ori față de nivelul taxei de salubrizare stabilite pentru utilizatorii care separă corect deșeurile sau pentru cei cu contract.

M. S.

One Thought to “Taxa de salubritate poate fi modificată oricând în timpul anului”

  1. […] Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 a fost modificată de OUG 133/2022, odată cu apariția acesteia în Monitorul oficial nr. 958. „ART. 2818 (1) Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului. (2) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare” e noua prevedere care a intrat în Legea 101/2006. Din politica de tarife fac parte următoarele reguli de tarifare, conform ordonanței: tariful pentru recipientele/containerele… Citeste mai mult […]

Leave a Comment