Munca la negru „înflorește” în Sălaj. Amenzile nu-i mai sperie pe angajatori

Sancţiuni de 104.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Amenzile au fost aplicate de inspectorii de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj mai multor angajatori din județ, în cursul lunii mai, în cadrul unui control care a vizat domeniile de competență: relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă.

În ceea ce privește relațiile de muncă inspectorii ITM Sălaj au controlat 42 de agenți economici, din care 11 au fost sancționați, fiind aplicate trei amenzi în cuantum total de 100.000 de lei, dar și avertismente. De asemenea, în urma controalelor, au fost identificate cinci persoane care prestau muncă nedeclarată neavând întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost pentru: neeliberarea adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații; nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.
De asemenea, în domeniul sănătății și securității în muncă inspectorii au verificat 39 de agenți economici fiind aplicate zeci de sancțiuni, o amendă de 4.000 de lei, dar și avertismente. În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează: lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și verificare tehnică; lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice activității din unitate; lipsa controlului medical periodic sau la angajare; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu cuprinde toate posturile de lucru; instruirea la angajare s-a făcut ulterior începerii activității; fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de către conducătorul locului de muncă; tematica de instruire este incompletă și înscrierea în fișa de instruire individuală nu este în concordanță cu tematica aprobată de angajator și instruirea introductiv generală a lucrătorilor nu s-a finalizat cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste. „La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

 foto cu caracter informativ

Leave a Comment