Sălăjenii rău platnici la bugetele locale au rămas fără alocaţiile şi indemnizaţiile copiilor

Pentru că nu au reuşit să-şi plătească la timp datoriile faţă de bugetul local, taxe şi impozite pentru bunurile pe care le deţin, peste140 de persoane cu drepturi şi beneficii sociale constând în ajutoare sociale, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi alocaţii pentru susţinerea famililiei nu mai primesc drepturile băneşti cuvenite.

Conform Ordonanţei 124/2011 beneficiarii de ajutoare sociale, de alocaţie pentru susţinerea familiei sau de indemnizaţii pentru creşterea copilului sunt obligaţi să-şi achite taxele şi impozitele la bugetul local, prima tranşă, pentru anul în curs până la finalul lunii martie. Şi asta dacă vor să primească în continuare banii aferenţi tipurilor de beneficii de asistenţă socială. Astfel, până la finalul lunii precizate, în judeţul Sălaj, mai mulţi beneficiari nu au reuşit să-şi „onoreze” obligaţiile către stat şi începând cu luna mai, în care sunt achitate drepturile aferente lunii aprilie, au rămas fără bani. Conform unor informaţii furnizate de reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), numărul beneficiarilor suspendaţi a fost de 142. Dintre aceştia,16 sunt beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi ai stimulentului de inserţie, 61 sunt beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei şi 65 sunt beneficiari ai venitului minim garantat. Reprezentanţii AJPIS Sălaj au precizat că beneficiile sociale pentru care se aplică măsura suspendării pentru neplata în termenul scadent a impozitelor către bugetul local sunt: indemnizaţia pentru creşterea copilului, alocaţia pentru susţinerea familiei şi venitul minim garantat, iar perioada pentru care se suspendă drepturile este de cinci luni, începând cu drepturile afrente lunii aprilie.

Drepturile sunt suspendate până la achitarea în totalitate a taxelor şi impozitelor la buget, iar reluarea în plată se va realiza de către AJPIS Sălaj începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia,inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Pentru reluarea în plată, beneficiarii drepturilor precizate trebuie să transmită agenţiei copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitării către bugetul local, iar neachitarea obligaţiilor în termen de cinci luni duce la încetarea drepturilor.

Leave a Comment