În Zalău continuă învâțământul dual. Mai multe locuri disponibile pentru absolvenți

Programul de învățământ dual susținut de Michelin continuă și în acest an la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău și la Liceul Tehnologic Energetic Câmpina. 20 de locuri sunt disponibile în Zalău, pentru calificările profesionale de mecanic echipamente hidraulice și pneumatice și electromecanic utilaje și instalații industriale și zece locuri sunt disponibile în Câmpina pentru calificarea profesională electromecanic utilaje și instalații industriale.

Programul de învățământ dual a fost lansat în Zalău în anul 2018 și în Câmpina în anul 2019 cu sprijinul Fundației Corporative Michelin. În ultimii trei ani, peste 70 de elevi au fost beneficiarii celor două programe dezvoltate în comunitățile locale unde Michelin își desfășoară activitatea industrială. „Ne uităm cu bucurie la prima generație de elevi care anul acesta a absolvit ciclul de învățământ dual desfășurat de Michelin în parteneriat cu Liceul Tehnologic <<Mihai Viteazul>>. Cei 15 absolvenți sunt pregătiți atât la nivel teoretic, dar și practic pentru meseria de mecanic și își pot începe parcursul profesional chiar la Michelin. În  luna septembrie pornim la drum cu o nouă generație de elevi și avem 20 de locuri disponibile”, a declarat Cristian Lazăr, responsabil personal uzina Michelin Zalău Anvelope. Programul de învățământ dual se adresează absolvenților clasei a VIII-a și are o durată de cel puțin trei ani. O mare pondere din programa școlară se bazează pe pregătirea practică a elevilor desfășurată de către și la uzina Michelin. Dacă în primul an 20 la sută din timp este alocat pregătirii practice realizate în atelierele școlii și în uzină, în anul trei procentul ajunge la peste 70 la sută. Proiectul de învățământ dual, atât la Zalău, cât și la Câmpina a fost dezvoltat cu sprijinul Fundației Corporative Michelin în  trei etape care au presupus: reabilitarea atelierului cu sprijinul autorităților locale, pregătirea spațiului pentru noile echipamente, dotarea progresivă a atelierului, începând cu materiale de bază și finalizând cu echipamente complexe, utile pentru completarea ciclului de studiu de trei ani. Proiectul de sprijin pentru o formare tehnică și profesională în județul Sălaj  a fost inițiat cu expertiza tehnică internațională mobilizată de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România – București, în anul 2018 în cadrul unui Acord de cooperare multilateral, care a inclus 21 de parteneri, fiind reprezentate instituții publice locale și centrale, mediul de afaceri local și unități școlare în vederea realizării unor acțiuni pentru dezvoltarea formărilor profesionale tehnice inițiale și continue în sectorul industrial în unitățile școlare din județ participante în rețeaua pilot în cadrul proiectului amintit. Scopul acestuia este de a răspunde mai bine nevoilor de forță de muncă a rețelei de companii din județul Sălaj, într-o abordare globală care să includă toți partenerii interesați de dezvoltarea teritoriului.Parteneri ai proiectului, alături de Primăria Zalău, au fost și Consiliul Județean Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Despre Michelin Group și Michelin România

 Michelin, lider în domeniul anvelopelor, este dedicată îmbunătățirii sustenabile a mobilității bunurilor și persoanelor prin producția, distribuția și comercializarea de anvelope pentru fiecare tip de vehicul. Aceasta oferă, de asemenea, servicii inovatoare ce sprijină afacerile, servicii de mobilitate digitale și publică ghiduri de călătorie, ghiduri pentru hoteluri și restaurante, hărți și atlase rutiere. Grupul Michelin și-a început activitatea în România în august 2001. În prezent, Michelin are în România peste 4400 de angajați, trei fabrici, două la Zalău și una la Florești și o rețea comercială. Începând cu anul 2018, Bucureștiul a devenit centru de coordonare a regiunii Europa Centrală (20 țări). De asemenea, Fundația Corporativă Michelin a fost creată în ianuarie 2014 și promovează proiecte de larg interes în zone cheie precum: mobilitate sustenabilă, protejarea mediului, sport și sănătate, educație și comunitate, arte. Activitățile Fundației sunt organizate sub tema generală „Ajutăm oamenii să avanseze” și promovează proiecte de interes general, pe termen lung, în toate țările în care Michelin este prezent.

Leave a Comment