Vrei să acorzi o sponsorizare? Află aici ce trebuie să ştii fiscal şi legal

Imaginaţi-vă situaţia, destul de probabil[, în care conducerea firmei ia decizia să facă o sponsorizare. Poate că doreşte obţinerea anumitor deduceri la plata impozitului pe profit, poate că doreşte îmbunătăţirea imaginii publice a firmei… Nu vă interesează motivaţiile care stau la baza acestei decizii.
Pe dumneavoastră, contabilul, vă interesează doar că nişte bani ies din firmă şi că mişcarea lor trebuie înregistrată corect, în deplină concordanţă cu prevederile Legii 32/1994 şi ale Codului fiscal. Pentru dumneavoastră, cheltuiala cu respectiva sponsorizare este o cheltuială ca oricare alta.
Ştiţi să gestionaţi corect, din punct de vedere contabil, o sponsorizare?
Ştiţi exact în ce proporţie cheltuiala respectivă este deductibilă?
Ştiţi care sunt sponsorizările interzise?
Adevărul este că, în practică, sponsorizarea se dovedeşte a fi o chestiune extrem de sensibilă şi asta în primul rând datorită faptului că ea diminueaza impozitul pe profit datorat. Astfel, cheltuiala cu sponsorizarea este deductibilă la calculul impozitului pe profit, cu două condiţii:
a) să fie în limita a 3‰ din cifra de afaceri
b) să nu depăşească 20% din impozitul pe profit datorat.
“Sensibilitatile” sunt însă mult mai multe şi toate vă pot afecta corectitudinea înregistrărilor contabile şi, implicit, vă pot crea necazuri cu Fiscul.
În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale ‘Titlului II – impozitul pe profit’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oamenii de afaceri/firmele ar putea redirecţiona 20% respectiv 3 la mie din impozitul pe profitul datorat Statului 20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirecţionat pentru cauzele nobile.
Pentru a putea fi dedusă din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2012, suma redirecţionată nu poate fi mai mare de 3 la mie din cifra de afaceri, iar plăţile trebuie făcute până la 31 decembrie.
Acelaşi lucru se aplică pentru un contract de sponsorizare semnat în oricare din lunile: martie, iunie, septembrie. Astfel suma transferată în oricare din lunile amintite se recuperează în luna imediat următoare, scăzându-se din suma care trebuia plătită în mod normal la stat.
Procedura prin care firmele pot redirecţiona o parte din impozitul lor pe profit constă în semnarea unui contract de sponsorizare cu ONG-ul care reprezintă cauza pe care managerii şi antreprenorii vor să o susţină.
Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
(P)

Leave a Comment