Ordonanța guvernului, între austeritate și stoparea risipei bugetare

Alexandru Tamba

În ședința de guvern de vineri a fost aprobată Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ordonanță prin care se urmărește reducerea deficitului bugetar. Impactul financiar scontat este că se vor reduce cheltuielile bugetare cu 5,3329 miliarde lei. Iată care sunt măsurile prin care se crede că vom avea acest impact financiar (sursa: mfinanțe.ro):

1. – aprobarea lunară de către guvern a limitei creditelor bugetare și de angajament;

2. – reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, în proporție de 10%;

3. – se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu unele excepții;

4. – funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii;

5. – reducerea achizițiilor de mobilier, birotică, autoturisme, indiferent de forma de finanțare;

6. – ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

7. – prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 133/2019 (este vorba de înființareaAgenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare) până la data de 1 ianuarie 2024;

8. – persoanele din instituțiile publice care desfășoară activitate în regim de telemuncă, precum și durata acestei activități, să fie stabilite de către conducătorii instituțiilor respective, fără să fie necesar acordul acestora;

9. – angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, să poată exercita cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice;

10. – reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale.

Privind aceste propuneri, te întrebi ce am făcut până acum? Risipă? Păi dacă putem desfășura aceeași activitate cu aceste limitări, înseamnă că până acum am făcut risipă! Dar este bine că ne-am trezit și în ceasul al 12-lea! Să vedem dacă la final ne-am atins ținta financiară, aceea de a economisi 5,3329 miliarde lei, altfel toată această ordonanță rămâne doar o intenție.

One Thought to “Ordonanța guvernului, între austeritate și stoparea risipei bugetare”

  1. […] Alexandru Tamba În ședința de guvern de vineri a fost aprobată Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ordonanță prin care se urmărește reducerea deficitului bugetar. Impactul financiar scontat este că se vor reduce cheltuielile bugetare cu 5,3329 miliarde lei. Iată care sunt măsurile prin care se crede că vom avea acest impact financiar (sursa: mfinanțe.ro): 1. – aprobarea lunară de către guvern a limitei creditelor bugetare și de angajament; 2. – reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii,… Citeste mai mult […]

Leave a Comment