Facilități fiscale pentru agricultură și industria alimentară, câteva semne de întrebare

Prin Legea 135/2022, publicată în M.O. nr. 489/17.05.2022, se acordă unele faciltăți pentru agricultură și industria alimentară, facilități similare celor din construcții, respectiv 21,25% contribuții de asigurări sociale și scutire pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venit. La fel ca în construcții, facilitatea se va aplica până la 31.12.2028, începând cu 01.06.2022.
În principiu, este o măsură bună, gândită în sensul stimulării respectivelor sectoare de activitate, mai ales dacă avem în vedere că siguranța alimentară a populației în contextul creșterii prețurilor la energie și gaze, inflația foarte mare și razboiul din Ucraina, este, oarecum, pusă în pericol.
Totuși, există unele întrebări: în lege se prevede, la fel ca în sectorul construcții, o cotă redusă pentru contribuția asiguratorie de muncă, respectiv de la 2,25% la 0,3375%, însă aici există o problemă, și anume că acestă reducere reprezintă ajutor de stat și ar trebui reglemtat acest lucru. Altfel, această reglementare nu se poate aplica, așa cum nu se aplică nici în construcții.
O altă problemă, care de această dată nu este comună cu sectorul de construcții, o reprezintă faptul că în agricultură se utilizează foarte mult munca cu zilierii. Având în vedere acest lucru, cred că este necesar ca să existe o corelare a Legii 135/2022 și cu Legea 52/2011, legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Or, această corelare nu există în prezent, pentru zilieri plătindu-se contribuție pentru asigurări sociale de 25%, impozit pe venit 10%, salariul este cel puțin cel minim pe economie, nu 3.000 lei ca și în Legea 135/2022, iar contribuție pentru asigurări sociale de sănătate și contribuție asiguratorie de muncă nu se plătește.
Aceste clarificări și corelări sunt necesare pentru ca Legea 135/2022 să aibă atât efectele scontate, cât și să se elimine ambiguitățile care pot duce la diferențe de opinii privind aplicarea ei, între agenții economici și instituțiile statului.
Alexandru Tamba,
UGIR Sălaj

Leave a Comment