Comunicat de presă

30.03.2022

Prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău
Cod proiect SMIS 2014+143255

Grădinița cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău implementează proiectul intitulat ”Prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie/ Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale, cu finanţare din FEDR REACT-EU, număr contract de finanțare 971/17.02.2022.
Valoarea totală a contractului este de 37.749,44 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.
Perioada de implementare a proiectului este cu începere din 10.09.2020 și finalizare în 31.12.2022.
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității de reacție la efectele crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 la nivelul sistemului de educație preuniversitar din municipiul Zalău – dotarea unității de învățământ Gradinița cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău cu echipamente sanitare de tip: măști, mănuși, dezinfectanți de suprafețe, de mâini, combinezoane. Beneficiarii acestui proiect sunt în număr de: – 236 preșcolari Grădinița cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău – 36 angajați ai Grădiniței cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău.
Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
-Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.
-Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.
-Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.

„Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU prin POIM 2014-2020”

Date de contact:
Grădinița cu Program Prelungit Piticii Isteți Zalău
Adresa: Zalău, Str. Sfânta Vineri, nr. 7
Telefon: +40.260.616.980 Fax: +40.260.616.980
E-mail: gradinita11@yahoo.com

Leave a Comment