Până când puteți cere restituirea sumelor pentru necompletarea formularului PLF

Prin Legea 257/2022 s-a stabilit că amenzile pentru necompletarea formularului PLF și neplătite încă se anulează și se scad din evidențele organelor de executare, iar sumele deja plătite pentru aceste amenzi vor putea fi recuperate de către cei sancționați. Printr-un proiectul de ordin pus în dezbatere, autoritățile stabilesc procedura ce va trebui urmată pentru recuperarea amenzile plătite deja în legătură cu formularul PLF.

În primul rând, potrivit viitorului ordin, se vor putea recupera amenzile plătite până la intrarea în vigoare a Legii 257/2022, adică până în data de 30 iulie 2022. Pentru a putea recupera banii plătiți, cei interesați vor trebui să transmită organului fiscal local, în cel mult 90 zile de la data intrării în vigoare a acestei proceduri, o cerere de restituire. Cererea se va putea depune direct la Fisc, în format tipărit, sau va putea fi transmis prin mijloace electronice.

Cererea de restituire va trebui să fie însoţită atât de copii ale documentelor de plată, cât și o copie a actului de identitate ale plătitorului/ solicitantului şi va trebui să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele solicitantului;
– codul numeric personal;
– domiciliul solicitantului;
– suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
– codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
– banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
– motivul pentru care se solicită restituirea sumei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative.
Dacă autoritățile vor fi mulțumite de informațiile și documentele primite, soluţionarea cererii de restituire se va face în cel mult 45 de zile. Dacă Fiscul consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, va cere, în scris, solicitantului prezentarea acestora, iar termenul de restituire se va prelungi. După primirea documentaţiei complete, Fiscul va verifica dacă solicitantul are restanțe la plata taxelor și impozitelor, sumele solicitate urmând să fie restituite doar după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.

În cazul în care suma ce trebuie restituită este mai mică decât obligaţiile restante ale solicitantului, se vor acoperi integral restanțele și, practic, solicitantul nu va mai primi niciun ban.

M. S.

One Thought to “Până când puteți cere restituirea sumelor pentru necompletarea formularului PLF”

  1. […] Prin Legea 257/2022 s-a stabilit că amenzile pentru necompletarea formularului PLF și neplătite încă se anulează și se scad din evidențele organelor de executare, iar sumele deja plătite pentru aceste amenzi vor putea fi recuperate de către cei sancționați. Printr-un proiectul de ordin pus în dezbatere, autoritățile stabilesc procedura ce va trebui urmată pentru recuperarea amenzile plătite deja în legătură cu formularul PLF. În primul rând, potrivit viitorului ordin, se vor putea recupera amenzile plătite până la intrarea în vigoare a Legii 257/2022, adică până în data de 30 iulie… Citeste mai mult […]

Leave a Comment