Guvernul oferă 15.500 de lei celor care îşi găsesc un job în altă localitate decât cea de domiciliu

Noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate, în această săptămână, de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora. Primele de instalare, de încadrare şi de activare, dar şi alte măsuri de sprijin fac parte din pachetul recent adoptat de Guvernul Cioloş în sprijinul celor care îşi găsesc un loc de muncă, în anumite condiţii. Principalele propuneri de modificare și completare se referă la introducerea, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piaţa muncii: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil. Potrivit legislației actuale, informarea şi consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi de alte centre şi furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contracte, în condiţiile legii.

Proiectul mai cuprinde şi prevederi referitoare la acordarea de servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, persoanelor cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate „greu” și „foarte greu” ca urmare a profilării, pe o perioadă de maxim 3 luni, cu acordul angajatorului, realizate de furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii. Executivul a decis şi acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi prima de instalare. S-a decis, de asemenea, schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de încadrare. Astfel, cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința.

Familiştii primesc o primă de instalare de 15.500 de lei

Guvernul a decis schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat: a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul; b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul; c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei; d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a și c; 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment