Sălăjenii cu datorii scapă de hărţuirea recuperatorilor de creanţe

Restanţierii ale căror debite au ajuns sau vor ajunge pe mâna recuperatorilor de creanţe vor avea o viaţă mai uşoară. Vineri, 30 septembrie, intră în vigoare Ordonanţa Guvernului care stabileşte foarte clar între ce limite pot acţiona firmele de recuperare atunci când se îndreaptă împotriva debitorilor cărora le-au preluat datoriile.

Recuperatorii de creanţe nu vor mai putea hărţui debitorii pentru recuperarea debitelor, nu îi vor mai putea contacta noaptea, nu îi vor mai putea ameninţa sub nicio formă, nu îi vor mai contacta vecinii, cunoscuţii sau rudele, nu vor mai pune citaţii la uşa blocului şi nici nu îi vor mai contacta la locul de muncă. Toate acestea şi multe altele vor fi interzise începând de vineri, 30 septembrie, dată la care intră în vigoare OUG 52/2016, referitoare la contractele de credit. În plus, nu vor putea cere sume suplimentare datornicilor.
Potrivit articolului din OUG 52/2016 în care apar aceste limitări, se interzice: cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România; perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale, de către entităţile de recuperare creanţe; perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită; derularea activităţilor de recuperare creanţe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 71 alin. (5) lit. b) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la contestaţie; utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor; utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanţe, de ameninţări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputaţia sau proprietatea; contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia; contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei altei persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului; afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/ somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată; comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20,00—09,00.
De altfel, acestea nu sunt singurele limitări. Noul act normativ mai spune că, în momentul în care banca cesionază creditul unei firme de recuperare, debitorul trebuie să fie înştiinţat în maximum 10 zile, iar acesta trebuie să fie înştiinţat despre toate detaliile tranzacţiei. Mai mult, debitorul poate contesta cesiunea în termen de 30 de zile, iar recuperatorul de creanţe este obligat să răspundă la această contestaţie. În caz contrar, debitorul se poate adresa justiţiei.

Leave a Comment