De 1 Mai, evită amenzile! Respectă regulile pentru picnic şi grătare în aer liber

Urmează o nouă minivacanţă, cea de 1 Mai şi un weekend prelungit pentru unii salariaţi români. Va fi prilej pentru ieşiri „tradiţionale” în natură, alături de familie sau prieteni. Dacă vă gândiţi să faceţi un grătar în aer liber sau să folosiţi spaţiile amenajate pentru picnic, vă reamintim ce reguli trebuie respectate şi ce amenzi riscaţi dacă nu ţineţi cont de acestea.
În locurile amenajate pentru picnic, vizitatorii au următoarele obligaţii, (art.7 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic):
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul spaţiului amenajat pentru picnic;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii spaţiului respectiv;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea spaţiului amenajat; împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea locaţiei sunt interzise;
k) să nu hrănească animalele sălbatice;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara incintei amenajate.

Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte (art.8 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic):
a) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit.c), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit.d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) şi p), cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g) – j), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k) – n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.
Legea interzice desfășurarea activităților de picnic în alte zone decât cele indicate/ special amenajate în acest sens. Excepție fac doar zonele în care sunt organizate evenimente ocazionale.

Recomandări de la ISU Sălaj:
– respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
– pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, respectând regulile de prevenire a incendiilor;
– faceţi focul în locuri cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de vânt;
– nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
– nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt
– ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;
– menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele; ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure.
– stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi înainte de a pleca din pădure.
Dacă observaţi un inceput de incendiu, sunaţi imediat la numărul unic de urgenţă 112!

Leave a Comment