Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului Hylemia antiqua (musca cepei).
Musca cepei reprezintă unul dintre cei mai importanţi dăunători ai culturilor de ceapă şi usturoi. Pagubele cele mai mari sunt produse de larvele primei generaţii, procentul de atac putându-se ridică până la 40-50%. Larvele pătrund în frunze şi în bulbi şi se hrănesc cu ţesuturile acestora. Plantele atacate prezintă frunzele veştejite, se îngălbenesc şi se usucă.
Că urmare, în această perioadă recomandăm efectuarea tratamentului 1, pentru G1 la culturile de ceapă şi usturoi răsărite, folosind unul din produsele: NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau MOSPILAN 20 SP – 0,025%, acestea având efect şi asupra gărgăriţei şi gândacului cepei prezenţi în cultură.
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluţia să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător. Tratamentul se va repetă după 10 zile.
Nu se va trata ceapa pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consuma plantele decât după 14-21 zile (în cazul Mospilanului 14 zile, iar în cazul Novadim Progress 21 zile).
Pentru aderenţă se va adaugă obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2%).
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment