Bunul-plac, înlocuit cu bunul-simţ: regimul reclamelor şi al publicităţii în Zalău, regândit de municipalitate

Se înăspresc condiţiile de amplasare şi mentenanţă a materialelor publicitare în municipiul Zalău. Un proiect de hotărâre salutar pentru imaginea municipiului care, în acest moment, suferă din acest punct de vedere, dispoziţii care vor reaşeza regimul publicitar stradal într-un cadru legal şi mai ales decent din punct de vedere estetic, va fi supus votului consilierilor în prima şedinţă a Consiliului Local, în noua formulă de după alegerile locale. Publicitatea şi regimul căruia i se supun reclamele şi afişajul stradal, cel de pe clădiri, panouri cu această destinaţie, stîlpi sau alte suprafeţe din municipiu, reprezintă un punct sensibil, cu impact major asupra imaginii unei comunităţi, a unui oraş, în întreg ansamblul acestia.

Având în vedere faptul că în Zalău există un singur bulevard – unica arteră principală a municipiului, iar străzile mari nu sunt atât de multe sau cu o deschidere prea mare, orice relcamă, panou publicitar, banner sau afiş influenţează în mod decisiv aspectul municipiului. Pentru că, atunci când un panou publicitar care se regăseşte într-un spaţiu cu o deschidere foarte mare, la înălţime, într-o piaţă de câteva mii de metri pătraţi, în mod cert nu are un impact atât de mare asupra ochiului, cu atât mai puţin cu cât câmpul vizual în care reclama este amplasată este mai vast. Prin urmare, proiectul de Hotărâre ce va fi discutat şi votat în şedinţa de joi este unul decisiv pentru viitorul aspect al municipiului, din acest punct de vedere. Dacă va fi votat, proiectul de hotărâre va cuprinde reguli noi ce vor fi aplicate regimului reclamelor, interdicţiile vor fi clar stabilite iar încălcarea viitoarei Hotărâri va atrage după sine amenzi uriaşe.

Acest proiect porneşte, fireşte, de la principiul de bază care guvernează legea în domeniu şi anume faptul că publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al unităţii administrative – teritoriale a municipiului Zalău, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De menţionat este faptul că toate amplasamentele aflate în proprietatea publică a municipiului destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi atribuite exclusiv prin licitaţie publică.

 Interzis la reclame în parcuri, locuri de joacă, instituţii de cultură, şcoli şi pe zona carosabilă

 Interdicţia în privinţa amplasării materialelor publicitare de tipul reclamei, indiferent că este vorba de un banner sau un afiş, vizează mai multe obiective. Sediile autorităţilor publice, unităţile de învăţământ, cultură (cu excepţia afişelor care anunţă strict activitatea din interiorul instituţiei, evenimente, spectacole, serbări, proteste etc.), lăcaşuri de cult, cimitire,  obiectele de artă monumentală, monumentele istorice, grădini publice, parcuri, toată suprafaţa carosabilă indiferent de mărime sau zonă, intersecţii, sensuri giratorii, stâlpii proprii elementelor de semnalizare, arbori – sunt doar câteva din locurile în care reclamele şi publicitate de orice mărime sau gen nu vor fi permise.

Va fi interzisă de asemenea aplicarea reclamelor pe suprafeţele vitrate ale clădirilor, indiferent de destinaţia acestora. Va fi sistată aplicarea reclamelor, a firmelor, a textelor de orice fel pe suprafeţe sau obiecte de împrejmuire pe garduri, clădiri, geamuri, stâlpi de orice fel, pe trotuare sau alei, care nu vor mai fi “torturate” cu afişe sau reprezentări grafice care nu fac altceva decât să dea un aspect neîngrijit, extrem de neplăcut zonei.

Consilierii locali vor avea de votat şi cu privire la estetica şi simetria firmelor – luminoase sau nu- sau a altor materiale de publicitate permanentă sau temporară. Reclamele trebuie realizate unitar, în armonie cu spaţiul pe care sunt amplasate şi mai ales cu celelalte firme ori reclame, dacă este vorba de un spaţiu sau o clădire pe care sunt amplasate reclame ale unor firme diferite. Panourile cu lumină dinamică vor fi întrerupte pe parcursul tot nopţii, dacă acestea vor deranja locatarii din imobil sau pe cei din imediata vecinătate ori vor periclita prin lumina intermitentă ori prea puternică, siguranţa traficului rutier.

 Bannerele murdare sau neîntreţinute zboară” de pe clădiri

 Un ultim aspect, extrem de important şi despre care în cotidianul nostru s-a scris de multe ori, este aspectul legat de întreţinerea materialelor publicitare, a panourilor electronice, de curăţare şi aducere la starea iniţială a suprafeţelor pe care a fost lipt un afiş sau de curăţare şi întreţinere a marilor bannere care se află în acest moment pe clădiri importante, magazine, sau deasupra unor străzi din municipiu şi a căror stare, mai ales de curăţenie, lasă foarte mult de dorit. Proprietarii firmelor sau instituţiilor care îşi vor face reclamă prin mijloacele enumerate mai sus vor fi aspru sancţionaţi dacă, pe lângă condiţiile impuse de lege privind amplasarea şi funcţionarea reclamelor nu vor ţine cont de cea mai importantă normă, aceea de bun-simţ şi respect faţă de oraş şi cetăţeni.

Întreţinerea, curăţarea periodică a acestor reclame şi înlocuirea, după caz, cu altele noi, intră şi acestea sub incidenţa Hotărârii. Pentru că, atunci când acestea ajung să arate necorespunzător sau de-a dreptul urât, aşa cum se întâmplă în prezent în multe din spaţiile sau pe clădirile emblematice ale municipiului, trebuie să existe nu doar sancţiuni cu amenda ci unele mai aspre, care să meargă până la rezilierea contractelor publicitare cu municipalitatea pentru faptul că distrug nu doar imaginea oraşului şi cartea de vizită pe care o oferim celor care ne sunt oaspeţi, dar ne fac şi pe noi, zălăuanii, să trăim într-un spaţiu în care banul şi interesele unor patroni sau firme sunt mai presus nu doar de simţul civic, cât mai ales de lege.

 

 

Alte articole

Leave a Comment