Recalcularea pensiilor va dura un an: care sunt categoriile de pensionari cuprinse în această operațiune

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că recalcularea pensiilor pentru anumite categorii de pensionari va dura maximum un an, această operațiune fiind deja demarată de câteva săptămâni.

Legea modifică legea privind sistemul unitar de pensii din 2010 şi are două categorii de dispoziţii, care vizează două categorii de persoane:   – cele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu luna august 2018, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât şi din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual; anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat iniţial. Potrivit CNPP, sunt avute în vedere persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condiţiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001) şi în condiţii speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcţie de numărul de ani de stagiu de cotizare realizaţi în aceste condiţii, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010; anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiţii speciale de muncă şi care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum şi de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea  – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general;

Sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucraţi în aceste locuri de muncă;  pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 şi care – până în de 31 decembrie 2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispoziţiilor unor hotărâri judecătoreşti; pensionari cu drepturi deschise între data de 1 ianuarei 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au desfăşurat un număr determinat de ani în condiţiile  speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) şi f) din Legea nr. 263/2010.

În ceea ce priveşte recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată în data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr. 221/2018 prevede că recalcularea se realizează din oficiu, nefiind necesară formularea şi înregistrarea unor cereri; prevede, totodată, că recalcularea se va realiza în perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2019. Drepturile recalculate se cuvin şi se acordă din data de 1 octombrie 2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare.

În ceea ce priveşte recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care şi-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 1 ianuarie 2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 şi ale art. 169 din Legea nr.263/2010; cei care şi-au deschis drepturile de pensie după 1 ianuarie 2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I şi II de radiaţii); cei care şi-au deschis drepturile de pensie după data de 1 ianuarie 2011 dar au realizat activităţi încadrate în condiţii speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) şi f). Prin urmare, operațiunea de recalculare a pensiilor, la nivel național, trebuie să fie finalizată cel târziu până la începutul lunii octombrie, anul viitor.

 

Alte articole

Leave a Comment