OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor la culturile de ceapă şi austuroi.
Pentru combaterea infecţiilor secundare produse de agentul patogen Perenospora destructor (mană) şi pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor produse de agenţii patogeni Botrytis şi Sclerotinia (putregaiul cenuşiu şi putregaiul alb), se recomandă ca în această perioadă, să se aplice un tratament folosind una din variantele de reţete:
1. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha;
2. Dithane M – 45 – 0,2%;
3. Merpan 50 WP – 0,2%;
4. Aliette 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + Rovral 500 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
5. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
6. Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha + Topsin 70 WDG – 0,07% sau alte produse omologate cu efect similar.
Infecţiile bulbilor produse de aceşti agenţi patogeni (putregaiuri), continuă şi în depozit.
În funcţie de remanenţa produselor şi de evoluţia factorilor climatici, tratamentul se repetă după 7 – 12 zile, prin alternanţa produselor sistemice cu cele de contact sau în amestec. În cazul produselor de contact, se repetă după 7 zile si după 10-12 zile în cazul aplicării celor sistemice.
Pentru o bună aderenţă a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2%).
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea agenţilor patogeni: Mană ( Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria cucumerina), Pătarea unghiulară ( Pseudomonas lachrymans ), alte boli micotice, la culturile de castraveti cultivati in camp sau spatii protejate.
Pentru prevenirea şi combaterea acestora, se recomandă aplicarea în această perioadă a unui tratament fitosanitar, folosind una din variantele de reţete :
1. Aliette 80 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + Rovral 500 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
2. Melody Compact 49 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
3. Manoxin C 50 PU – 0,4% ( 4,0 kg/ha ) + Rovral 500 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
4. Novozir MN 80 – 0,2%;
5. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha;
6. Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
7. Funguran OH 50 WP – 3,2 kg/ha (0,4%).
Tratamentul se aplică după recoltare şi se repetă după 7 – 12 zile, în funcţie de evoluţia factorilor climatici şi de remanenţa produselor folosite.
La semnalarea atacului de tripsi, afide şi acarieni, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind una din variantele de reţete:
1. Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Ortus 5 SC – 0,1% ( 1l p.c./ha ) + Mospilan 20 SP – 0,025% ;
3. Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05% sau alte produse omologate cu efect similar.

La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea fizică şi chimică a produselor de protecţie a plantelor.
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
ATENŢIE! Pentru consumul legumelor, se va respecta timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depăşeşte 24˚C, viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s şi insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a animalelor şi a albinelor!, conform (Ord. comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013).

Alte articole

Leave a Comment