Încep înscrierile la grădiniţă pentru anul şcolar 2016-2017

Părinţii care vor să-şi înscrie copiii la grădiniţă pentru anul şcolar 2016-2017 vor avea nevoie de o serie de documente. În mod normal, începând din luna mai, după finalizarea celei de a II-a etape de înscriere a preşcolarilor în învăţământul primar, vor demara înscrierile la grădiniţă.

Fiecare unitate de învăţământ preşcolar va trebui să-şi stabilească un program de înregistrare şi să pună la dispoziţia părinţilor toate informaţiile necesare acestora. Copiii vor putea fi înregistraţi la grădiniţă, pentru anul şcolar 2016-2017, după ce se termină înscrierile în clasa pregătitoare, conform Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS).Înscrierile în clasa pregătitoare s-au desfăşurat anul acesta în perioadele 29 februarie – 18 martie şi 30 martie – 8 aprilie. Calendarul ministerului stabileşte că înscrierea se va încheia efectiv în 22 aprilie, după soluţionarea tuturor cererilor depuse de părinţi. În aceste condiţii, este de aşteptat ca înregistrarea la grădiniţă să înceapă în următoarele săptămâni. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar, învăţământul preşcolar este gratuit preşcolar cu precizarea că grădiniţele pot fi de stat sau particulare. „Învăţământul preşcolar asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuinţelor sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. Educaţia preşcolară asigură stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia”, se arată în regulamentul aprobat de Ministerul Educaţiei prin Ordinul nr. 4464/2000, ce se aplică şi pentru anul şcolar 2016-2017. Astfel, actele de care au nevoie părinţii pentru a-şi înscrie copiii la grădiniţă sunt următoarele: cererea de înscriere; adeverinţele cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal); certificatul de naştere al copilului – copie certificată); fişa medicală şi avizul epidemiologic. Încrierea în grădiniţele de stat se face fără preceperea unei taxe de înscriere. De precizat este faptul că în momentul înscrierii în învăţământul preşcolar, grădiniţele încheie cu părinţii un contract educaţional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor, prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. În prezent în întreg judeţul Sălaj sunt 196 de grădiniţe de stat şi patru private, iar numărul preşcolarilor este de peste 7.300, în scădere comparativ cu anul şcolar anterior 2014-2015 când au fost înregistraţi în evidenţele Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj circa 7.500 de preşcolari.

Leave a Comment