Ziua Porţilor Deschise la Consiliul Judeţean Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj a organizat, în scopul promovării proiectului „Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Sălaj”, evenimentul Ziua Porţilor Deschise. 

Acţiunea a avut loc joi, 22 septembrie 2016, proiectul promovat  fiind implementat în parteneriat cu 15 UAT-uri din județ. Pe parcursul întregii zile, tuturor celor care au trecut pragul instituției – reprezentanți ai unor instituții publice, dar și din cadrul unor administrații locale din județ – le-au fost prezentate informații referitoare la proiectul derulat, evidențiind rezultatele concrete obținute la finalul implementării acestuia în ceea ce privește îmbunătățirea calității  serviciilor la nivel local, respectiv eficientizarea activităţilor specifice instituţiilorpartenere/beneficiare. Proiectul „Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Sălaj”, implementat de Consiliul Judeţean Sălaj în perioada 2013-2015, a fost selectat între primele opt din ţară la cea de-a IX-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”, lansată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Competiția își propune identificarea, evidenţierea şi diseminarea iniţiativelor inovative şi eficiente din administraţia publică, dar și să aducă în prim-plan experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România. În urma derulării procesului de selecție, respectiv a evaluării aplicației depuse, Consiliul Județean Sălaj se regăsește pe lista care cuprinde cele mai bune opt aplicații, urmând ca pentru decizia finală să se efectueze, de către experții evaluatori, vizite de evaluare în teren. Proiectul „Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Sălaj” se află în prezent în etapa de monitorizare post-implementare. Valoarea totală a proiectului este de 6.734.605 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.599.912de lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean Sălaj este de 134.692 de lei. Proiectul a fost implementat în localităţile Zalău (sediul Consiliului Județean Sălaj), Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea unor aplicaţii informatice care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosinţa terenurilor agricole. Prin proiect s-au achiziţionat atât sistemul informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic în UAT-urile partenere din judeţul Sălaj, cât şi serviciile de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software, care vor facilita accesul utilizatorilor la serviciile administraţiei publice. Autorităţile vor utiliza tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, eficientizându-se astfel activităţile interne ale instituţiilor beneficiare.

 

 

 

Leave a Comment