Construcții moderne cu fundații inteligente

Fiecare clădire are nevoie de o fundație rezistență pentru a mări gradul de siguranță a construcției propriu zise. Atunci când vrei să construiești o casă, gândește-te că durabilitatea acesteia este influențată în mod considerabil de stabilitatea fundației. Fundația este acea parte a construcției care susține structura de rezistență a clădirii, cu ajutorul pereților structurali și a stâlpilor. Ca și reguli principale, fundația nu trebuie să depășească capacitatea portantă a terenului de fundare iar pentru realizarea acesteia trebuie să se țină cont de funcționalitatea construcției dar și de capacitatea de rezistență a materialului din care este realizată fundația.

Tipuri de fundații și materiale specifice

În funcție de destinația clădirilor și de mărimea acestora, se pot face fundații speciale atât pe pământuri stabilizate dar și pe pământurile nestabilizate, dar care sunt compactate prin proceduri specifice. Acestea pot fi realizate din materiale diverse precum : piatră, cărămidă, beton simplu, beton slab armat sau beton armat.

De asemenea, se fac fundații indirecte pentru construcții înalte sau pentru cele care par că se desprind efectiv de pe terenul de fundare.  În aceasta situație, fundația se face din beton armat, ceea ce îi oferă o maximă siguranță.

Pentru alegerea sistemului potrivit de fundare este necesar să se țină cont de natura terenului, dar și proprietățile fizico-mecanice ale acestuia, și-anume : de stratificatia terenului, de presiunea maximă suportată, de modul în care se comportă pământul la umiditate, de posibilitatea de deformare a terenului, de tipul de structură și de greutatea acesteia.

Provocările din domeniul construcțiilor- pasiune pentru experți

Echipa Inges iubește provocările pentru că își dorește să își testeze limitele și să își aducă o contribuție excelentă chiar și atunci când este vorba despre proiecte mai complexe.

Aceștia respectă toate reglementările legale și realizează lucrări de susținere, fundații speciale, dar și foraje la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Dacă aveți nevoie de o excavație adâncă realizată în maximă siguranță sau un sistem de protecție împotriva alunecărilor de teren, o soluție optimă ce împiedică infiltrațiile de apă, pentru a proteja o infrasctructură, aceste lucrări au rolul de susținere a terenului și a apei.

Din această categorie fac parte lucrările de sprijiniri berlineze, pereți mulați, pereți din piloți forati, ancoraje sau Jet-grouting. De asemenea, se realizează lucrări de fundare pe piloți forați și se îmbunătățește terenul de fundare prin incluziuni rigide, Jet-grouting, soil mixing sau coloane de balast.

Uneori se impune îmbunătățirea terenului de fundare pentru a facilita amplasarea construcțiilor, de o înălțime mai mare, ce îndeplinesc funcții diverse. Elementele de fundare au un rol bine definit și anume de a asigura o bună stabilitate terenului și de a minimiza posibilitatea de tasare a pământului.

Pentru a realiza construcții rezistente care pot fi utilizate în condiții de maximă siguranță e nevoie de fundații speciale Echipa Inges este în măsură să identifice cele mai bune soluții de fundare pentru fiecare caz în parte. În acest sens, se iau în considerare caracteristicile terenului pe care se face fundația, dar și de cerințele structurale. Noua tehnologie și echipamentele de ultimă generație influențează în mod decisiv rezultatele obținute.