COMUNICAT DE PRESĂ

Data 29.08.2019  

 Eficiență energetică pentru blocurile de locuințe A16, SCALA și SB15 din Municipiul Zalău

 

În data de 30 mai 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, SCALA și SB15 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120016. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

 

Durata implementării proiectului este de 29 luni de la data semnării contractului de finanțare (din 30.05.2019 până la data de 31.10.2021), din care 15 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 4.065.420,80 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.899.926,79 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 335.281,20 lei, iar contribuția locală este de 1.830.212,81 lei (buget local și asociațiile de proprietari).

 

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea eficienței energetice în cele trei blocuri de locuit, îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor din blocuri, prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50%, precum și creșterea numărului de gospodării (locuințe) cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 129.

 

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Pop Angelica, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro, și Breban Diana, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment