ANI solicită destituirea din funcţie a viceprimarului Fazakas Nicolae

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) atrage atenţia Consiliului Local Zalău, prin adresa 22368/G/II din 19 iulie 2019, că nu a aplicat corect sancţiunea corespunzătoare viceprimarului  Fazakas Nicolae în cazul unui dosar de incompatibilitate. Concret în perioada 23 iulie 2012  – 26 august 2013, Fazakas Nicolae a deţinut simultan, atât funcţia de viceprimar al municipiului Zalău, cât şi calitatea de reprezentant al municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) în cadrul SC Transurbis SA, Zalău, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003. De menționat este faptul că această funcție nu a fost remunerată, , iar în prezent a fost abrogată şi aceasta interdicţie, astfel încât în momentul de faţă viceprimarii pot face parte din AGA unităţilor aparţinătoare.  Imediat după constatarea stării de incompatibilitate viceprimarul Fazakas a contestat raportul ANI la Tribunalul Judeţean Sălaj, însă această instanţă şi-a declinat competenţa în favoarea Curţii de Apel Cluj. În cele din urmă, soluţia a rămas definitivă anul acesta după un dosar judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție şi au fost dispuse măsuri (Decizia 775 din 19 februarie 2019). Concret, potrivit deciziei instanţei, viceprimarul  trebuia sancţionat.

Prima sancţiune – cinci la sută din indemnizaţie pe o perioadă de două luni

Sancțiunea a fost cuprinsă într-un proiect de hotărâre ”privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare al ANI nr. 12027/G/II/20.03.2014 cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl. viceprimar Fazakas Nicolae”, aprobat de consilierii locali într-o şedinţă de Consiliu Local (CL) din cursul lunii iunie.

‘’Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinara, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvărşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment”. Celelalte sancţiuni conform Legii 393/2004,  articolul  69 litera c) şi d) sunt: ’’diminuarea indemnizaţiei cu 5-10 la sută  pe timp de 1-3 luni, respectiv eliberarea din funcţie’’. Consiliul local a aplicat sancţiunea mai blândă, diminuarea salariului cu cinci la sută timp de două luni. Imediat după aplicarea sancţiunii, reprezentanţii ANI au fost informaţi, potrivit legii, despre acest aspect şi în acelaşi timp şi Instituţia Prefectului Sălaj , care a certificat legalitatea sancţiunii aplicate.

 ANI informează că Fazakas trebuie eliberat din funcţie

Din păcate însă, la scurt timp, Inspecţia de Integritate a trimis Consiliului Local o adresă prin care  solicită în mod expres eliberarea din funcţie a domnului Fazakas Nicolae, ”prin raportare la dispoziţiile articolului 25, alineat 2 din Legea176-2010 indicând Decizia Curţii Constituţionale  nr.418 din 3 iulie 2014 în interpretarea căreia se arată că unei persoane constatate a fi în stare de incompatibilitate îi este interzis să mai ocupe nu doar funcţia care a generat starea de incompatibilitate – viceprimar,ci şi orice altă funcţie eligibilă, inclusiv cea de consilier local”.  ”De asemenea, în adresa înaintată de ANI Consiliului Local,  se atrage atenţia asupra  faptului că: Curtea Constituţională a dispus asupra înţelesului constituţional al articolului 25 din legea nr. 176-2010, prin urmare numai acest înţeles poate fi aplicat  de autorităţile obligate să aplice sancţiunile, orice altă interpretare a normei fiind eo ipso neconstituţională. (…). Constituţionalitatea unui text de lege într-o anumită interpretare face parte integrantă din ordinea juridică normativă. Opozabilitatea erga omnes a Deciziei Curţii Constituţionale implică obligaţia constituţională  a tuturor autorităţilor de a aplica întocmai articolul 25 la situaţiile concrete, aşa cum altfel, ANI a solicitat după rămânerea definitivă şi irevocabilă a raportului de evaluare privind pe Fazakas Nicolae. Prin urmare, rămânerea definitivă a raportului de evlauare privind pe Fazakas Nicolae constituie temei pentru eliberarea din funcţie şi atrage decăderea din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul Legii 176-2010”, se precizează în adresa ANI.

Situaţia, prezentată astăzi în şedinţă de CL

ANI a avertizat că în situaţia în care nu vor fi duse la îndeplinire procedurile, respectiv destituirea viceprimarului,  va dispune sancţiuni contravenţionale persoanelor vinovate şi va sesiza organele de cercetare penală. Mai exact consilierii locali vor fi traşi la răspundere.  ”Menţionăm faptul că în situaţia în care nu veţi duce la îndeplinire dispoziţiile Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 775 din 19 februarie, în sensul eliberării din funcţie a domnului Fazkas Nicolae ANI va dispune sancţionarea contravenţională a persoanelor care se fac vinovate sau, după caz, va sesiza organele de cercetare penală în conformitate cu dispoziţiile legale” se arată în solicitarea transmisă Consiliului Local. Consilierii locali vor decide  dacă îşi vor menţine decizia cu privire la sancţiunea aplicată, începând din luna iunie, viceprimarului Fazakas.

Alte articole

2 Thoughts to “ANI solicită destituirea din funcţie a viceprimarului Fazakas Nicolae”

  1. Anonim

    Pentru ca legea e egala pentru toți, mai puțin pentru bozgorul de Miki

Leave a Comment