Comunicat de presă

Prevenirea infectarilor cu SARS-CoV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazar Zalău

Cod proiect SMIS 2014+ 143316

 

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău  implementează proiectul intitulat ”Prevenirea infectarilor cu  SARS-COV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău  ”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie/ Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale, cu finanţare din FEDR REACT-EU, număr contract de finanțare 1192/17.03.2022.

Valoarea totală a contractului este de 136.608,63 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este cu începere din 06.09.2020 și finalizare în 31.10.2022.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea unitatii de invatamant Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău pentru gestionarea situatiei cauzate de riscul de infectie cu virusul SARS-COV-2 prin asigurarea infrastructurii functionale si a resurselor materiale indinspensabile pentru a putea implica masurile sanitare si de protectie minime. Consolidarea capacității de reacție la efectele crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 la nivelul sistemului de educație preuniversitar din municipiul Zalău – dotarea unității de învățământ Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău   cu echipamente sanitare de tip: măști, de protectie medicala, mănuși de protectie, gel dezinfectant maini, dezinfectant de suprafete , covoras dezinfectant. Beneficiarii acestui proiect sunt în număr de: -750 de elevi, apartinand celor doua cicluri de predare, primar si gimnazial repartizati in 27 clase, – 55 angajați ai Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

-Achizitionarea de echipamente de protectie sanitara ( măști, de protectie medicala, mănuși de protectie, gel dezinfectant maini, dezinfectant de suprafete , covoras dezinfectant)

Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.

-Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

-Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.

„Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU prin POIM 2014-2020”

Date de contact:

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr

Adresa: Zalău, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 59A

Telefon: +40.260.615.469 Fax: +40.260.615.469

E-mail: scoalaghlazar@yahoo.com

One Thought to “Comunicat de presă”

Leave a Comment