Ce este şi cum se calculează indicele Euribor?

EURIBOR este acronimul pentru European Interbank Offered Rate şi reprezintă rata de referinţă internaţională a dobânzii interbancare pentru moneda euro. Acest indice este anunţat de către Banca Centrală Europeană.

În calculul dobânzilor variabile în euro, cei mai utilizaţi indici sunt Euribor 3M (la 3 luni) şi Euribor 6M (la 6 luni).

Creşterea sau scăderea acestor indici influenţează direct proporţional ratele dobânzilor variabile ale împrumuturilor în moneda euro. EURIBOR se bazează pe ratele medii ale dobânzii stabilite de un grup de aproximativ 50 de bănci europene.

• Ce este un indice de referinţă pentru dobândă

Un indice de referinţă reprezintă un standard prestabilit faţă de care se măsoară performanţa investiţiilor financiare şi costurile de creditare.

Un astfel de indice este folosit pentru măsurarea evoluţiei unui indice bursier, a unui titlu de valoare sau a unui manager de investiţii. Un indice de referinţă poate fi folosit şi pentru a defini alocarea activelor dintr-un portofoliu sau pentru calcularea comisioanelor legate de performanţă. De asemenea, poate fi folosit ca bază utilă pentru produsele care implică numerar, spre exemplu credite acordate persoanelor fizice sau juridice, şi pentru produse nemonetare utilizate în tranzacţii, cum sunt produsele derivate.

Băncile folosesc indicele de referinţă pentru ratele dobânzilor atunci când calculează dobânzile pentru credite, obligaţiuni şi depozite.

Cel mai des întâlniţi indici de referinţă la nivel internaţional sunt Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) si London Interbank Offered Rate (LIBOR). Aceştia formează o bază pentru preţurile de creditare pentru sistemul financiar global.

• Indicii ROBOR, EURIBOR ŞI LIBOR

ROBOR, EURIBOR ŞI LIBOR sunt indici de referinţă ai pieţelor bancare pentru care se calculează şi reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în LEI, EURO, USD şi CHF.

ROBOR este abrevierea indicelui Romanian Interbank Offer Rate şi reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei pe care şi le acordă băncile la împrumuturile între ele, pe piaţa interbancară. Indicele este stabilit de către BNR.

Ce este şi cum se calculează indicele Euribor?

EURIBOR este dat de piaţa interbancară europeană, iar LIBOR, de către piaţa interbancară din Londra, London Interbank Offered Rate, pentru celelalte valute.

Instituţiile de credit se împrumută zilnic cu lichidităţi între ele, pe perioade care variază de la o zi la un an.

• Indicii ROBOR, EURIBOR şi LIBOR la 3 şi 6 luni

Indicii ROBOR, EURIBOR şi LIBOR la 3 şi 6 luni sunt cei mai utilizaţi de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile. EURIBOR este rata internaţională a dobânzii interbancare pentru moneda euro, adică rata de dobândă la care un mare număr de bănci îşi acordă una alteia credite pentru a-şi finanţa operaţiunile curente.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, băncile sunt obligate să exprime rata dobânzii variabile sub formă de indice + marja, unde indicele este de tipul ROBOR şi EURIBOR.

Pe baza indicelui ROBOR, pornind de la dobânda de referinţă stabilită de BNR, băncile stabilesc dobânzile la creditele pe care le acordă companiilor şi populaţiei, adăugând de regulă o marjă între 1 şi 3%.

• Cum se calculează indicele EURIBOR

EURIBOR se calculează pe baza unei liste de bănci selectate şi este administrat şi publicat de Institutul European pentru Pieţele Monetare pentru mai multe scadenţe, şi anume: o saptamână, o lună, trei luni, şase luni şi douăsprezece luni. Pentru a satisface cerinţele Regulamentului European privind Indicii de Referinţă, European Money Markets Institute (EMMI) a dezvoltat o nouă metodologie de calcul, numită „Metodologie Hibridă”. În conformitate cu aceasta, EURIBOR este calculat pe baza tranzacţiilor reale ori de câte ori astfel de tranzacţii sunt disponibile.

• Regulamentul UE privind indicii de referinţă

Regulamentul UE privind indicii de referinţă 2016/1011 (BMR), care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018, a făcut ca UE să fie una dintre primele zone care impun un regim cuprinzător, obligatoriu din punct de vedere legal, care să guverneze indicii de referinţă financiari. BMR interzice utilizatorilor supervizaţi de UE să utilizeze un indice de referinţă dacă administratorul acestuia nu este aprobat de către o entitate de reglementare naţională din unul dintre Statele Membre ale UE şi nu este inclus în registrul de indici de referinţă ţinut de Autoritatea Europeanăpentru Valori Mobiliare şi Pieţe, o autoritate de supraveghere supranaţională UE.

BMR prevede că astfel de contracte şi acorduri trebuie să includă prevederi de rezervă, care să stabilească ce indici de referinţă vor fi folosiţi de către părţi în cazul în care indicele de referinţă stabilit iniţial nu mai este disponibil.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment