Atenție! PFA poate avea maximum trei angajaţi

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, dar și a anagajaților, în special a persoanelor fizice autorizate (PFA), reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj vin cu serie de precizări. Astfel, PFA reprezintă persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. PFA îşi poate desfăşura activitatea în mod individual şi independent, ca persoană fizică autorizată, dar în condițiile legii, poate avea, în calitate de angajator, cel mult trei angajați proprii în același timp, cărora trebuie să le încheie contract individual de muncă (CIM). Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale prevede limitările referitoare la numărul de angajați pe care îi poate avea o PFA.

Vârsta minimă legală de angajare -15 ani 

Reprezentanții ITM Sălaj mai precizează faptul că un contract de muncă, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu trebuie încheiat și înregistrat în Revisal anterior începerii activității de către salariat, obligație ce revine angajatorului. De asemenea, încadrarea în muncă este condiționată de certificatul medical, documentul atestă faptul că viitorul salariat este în măsură să presteze activitatea pentru care este angajat. Vârsta minimă de la care este legală angajarea unei persoane fizice este de 15 ani, iar încheierea contractului se poate face pe durată nedeterminată sau, în anumite cazuri expres prevăzute de legislație, pe durată determinată. În ceea ce privește durata muncii, contractul individual de muncă poate fi cu normă întreagă sau cu timp parțial. “La angajarea unui salariat, angajatorul trebuie să întocmească pentru fiecare persoană încadrată în muncă un dosar personal. Această obligație este reglementată printr-o Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidență a salariaților.Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puțin următoarele documente: actele necesare angajării, fișa de aptitudini, contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii și certificate de calificare, orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registrul general de evidență a salariaților. PFA în calitate de angajator are obligația de a respecta prevederile legale atât în relațiile de muncă, cât și în securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor. Reprezentanții ITM Sălaj reamintesc că începând din luna ianuarie a acestui an salariul de bază minim brut garantat în plată este de 2.300 de lei lunar, respectiv 3.000 de lei lunar în domeniul construcțiilor.

Leave a Comment