APEL DE SELECȚIE – M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 04.05.2022 – 06.06.2022 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2022 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Data lansării apelului de selecție: 04.05.2022

Măsura M5/6A -Sprijinirea de activități neagricole

Beneficiarii direcți: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013 (cu statut minim de PFA) Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D

Fonduri disponibile: 100.407,27 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.407,27 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 06.06.2022. Sesiunea se va închide la atingerea pragului de supracontractare (acest prag se consideră atins când valoarea proiectelor depuse este de 200% din valoarea alocării sesiunii), caz în care se va reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare (acesta respectă prevederile Ghidului pentru implementarea SDL, versiunea 11, pagina 16).

 

APEL DE SELECȚIE – M4/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 04.05.2022 -04.07.2022 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2022 pentru M4 / 3A  – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Data lansării apelului de selecție: 04.05.2022

Măsura M4/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcți:

  • Entități juridice care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea, inclusiv GAL VALEA SOMEȘ

Prin entități juridice ne referim la PFA, II, IF, SRL, SRL -D, ONG.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

  • Populația locală de pe raza pieței locale și alte persoane fizice sau juridice ce vor dobandi calitatea de fermier și vor putea să devină potențiali solicitanți ai schemelor de calitate.

Fonduri disponibile: 15.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 15.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor04.07.2022.

 

Atenție! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 8:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M4/3A.

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

One Thought to “APEL DE SELECȚIE – M5/6A Sprijinirea de activități neagricole”

  1. […] Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 04.05.2022 – 06.06.2022 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2022 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole Data lansării apelului de selecție: 04.05.2022 Măsura M5/6A -Sprijinirea de activități neagricole Beneficiarii direcți: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013 (cu statut minim de PFA) Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să… Citeste mai mult […]

Leave a Comment