ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 AIM din 30.05.2016 revizuită la data de 27.10.2017, emisă pentru obiectivul: Fabrică de blocuri ceramice, din loc.Zalău, str. Fabricii nr.1, jud. Sălaj,titular CEMACON SA.

Observaţiile publicului se primesc la APM Sălaj, str. Parcului nr. 2, fax. 0260 662622, email office@apmsj.anpm.ro, de luni până joi între orele 9-14 și vineri orele 9-13 în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului.

One Thought to “ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU”

Leave a Comment