Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

În atenţia cultivatorilor de porumb!

Condiţiile climatice au fost deosebit de favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte – viermele vestic al rădăcinilor de porumb – la cultură porumbului. Deşi acest dăunător, începând cu anul 2014, conform HG nr. 352/2014, nu se mai află pe lista organismelor de carantină, în zonele unde s-a confirmat prezenţa să, se continuă monitorizarea populaţiilor de Diabrotica , controlul şi combaterea integrată, în baza prevederilor art. 14 ,,Gestionarea integrată a dăunătorilor” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României.
Principalele daune sunt produse de larve, care prin hrănire produc rosături ale rădăcinilor şi chiar distrugerea totală a acestora, astfel plantele pot fi uşor dislocate de vânt şi ploaie, fiind culcate la pământ. În condiţii favorabile de mediu, pot să-şi revină prin emiterea rădăcinilor adventive, dar tulpină rămâne curbată, manifestându-se simptomul cunoscut sub denumirea de ,,gât de lebădă”. Acestea apar de la jumătatea lunii mai şi sunt prezente până la începutul lunii august. Adulţii care apar masiv în perioada înfloritului porumbului, se hrănesc cu frunze, mătase, boabe în faza de lapte şi în urmă activităţii lor poate avea loc o polenizare anormală şi o reducere a producţiei de boabe. Aceştia pot fi observaţi de la sfârşitul lunii iunie până la mijlocul lunii octombrie.
Pentru reducerea potenţialului de depunere a ouălor, astfel încât populaţia de larve care rezultă în anul următor să nu prezinte un pericol pentru cultură de porumb, se recomandă, la atingerea pragului economic de dăunare (PED) de 5 – 10 adulţi/plantă în cazul porumbului boabe consum şi 5 adulţi/plantă la porumbul de sămânţă, să se facă obligatoriu tratament chimic cu ajutorul echipamentelor terestre, adaptate la înălţimea plantelor de porumb, folosind unul din produsele de protecţia plantelor omologate: Karate Zeon – 0,250 l/ha sau Calypso 480 SC – 0,150 l/ha sau Decis Mega 50 EW – 0,250 l/ha sau Pyrinex 25 CS – 1,5 l/ha. Este indicat că tratamentul să se repete la 10 -12 zile. Aceste produse combat şi alţi dăunători prezenţi în cultură de porumb: Aphis spp., Ostrinia, Helicoverpa spp.
Pentru diminuarea pagubelor produse de larvele dăunătorului Diabrotica, pe parcelele unde în acest an se realizeză PED de 2 sau mai multe larve/plantă, vizibile când plantele sunt smulse din pământ şi anul următor se cultivă porumb, se recomandă că odată cu semănatul porumbului la 5-6 cm lateral de rădăcina plantelor şi la 10-15 cm adâncime sub nivelul solului să se administreze produsul comercial Force 1,5 G – 15 kg/ha.
Pentru limitarea atacului şi prevenirea pagubelor, pe lângă măsurile chimice de combatere, în cadrul acţiunii de combatere integrată se impun şi alte măsuri:
– măsuri agrotehnice :
– rotaţia culturilor (obligatoriu evitarea monoculturii mai ales în zonele unde este prezent dăunătorul, precum şi în zonele limitrofe, fiind cea mai eficace metodă de combatere);
– arătură adâncă de toamna pentru distrugerea ouălor depuse;
– stabilirea datei de semănare a porumbului, astfel încât să se evite suprarunerea germinării seminţelor cu eclozarea larvelor;
– curăţarea utilajelor agricole şi alte măsuri de igienă.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/91 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment