Tabere sociale şi pentru persoane cu handicap

Ministerul Tineretului şi Sportului a alocat pentru Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret (DJST) Salaj un număr de 14 locuri în tabăra socială şi 38 de locuri în tabăra pentru persoane cu handicap. DJST organizează în perioada 28 iulie – 4 august 2016, tabere gratuite pentru 14 elevi din judeţul Sălaj cu venituri reduse şi pentru 38 de persoane cu handicap care au domiciliul în judeţul Sălaj. Locul de desfăşurare este Complexul New Paradise din staţiunea Eforie Sud, judetul Constanta, baza turistică ce aparţine de DJST Constanţa.Taberele sociale sunt acele tabere în care DJST Sălaj suportă costurile de cazare, masa pentru cinci nopţi – şase zile şi transport, iar în cazul taberelor pentru persoane cu handicap DJST Sălaj suportă doar costurile de masă si cazare. Costurile totale pentru organizarea acestor tabere este de circa 22.000 lei. La tabăra socială, criteriile principale de departajare prin care sunt nominalizaţi beneficiarii sunt urmatoarele: documentul care atestă faptul că elevul este provenit din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50 la sută din salariul minim brut pe economie/hotarârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecatorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială. Media la purtare trebuie să fie 10 sau calificativul “foarte bine”. Dosarele elevilor beneficiari au fost întocmite de Inspectoratul Scolar Judeţean Sălaj ( şapte  locuri) si de catre Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj (şapte locuri). În cazul taberelor pentru persoane cu handicap, pot beneficia doar persoanele care au gradul de handicap I, II sau III şi asistenţii personali ori asistenţii personali profesionişti. Dosarele persoanelor beneficiare au fost intocmite de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. DJST a organizat în fiecare an, începând cu anul 2011, tabere gratuite pentru elevii cu venituri reduse şi pentru persoane cu handicap. În medie, au beneficiat, annual, 60 de persoane, iar costul mediu anual a fost de  25.000 lei, suma din care s-au suportat costurile de cazare, masă şi transport pentru beneficiarii acestor tabere gratuite.

 

Alte articole

Leave a Comment