Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varză de vară, varză de toamnă, conopidă, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenţa Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Muscă verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buhă verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenuşiu (Brevicoryne brassicae), Plosnita roşie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) (600 l soluţie/ha );
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a două denumire comercială ) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară;
6. Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha);
7. Affirm – 1,5 kg/ha;
8. Laser 240 SC – 0,03%;
9. Mavric 2 F – 0,05% ( 0,3 l/ha în 600 l soluţie/ha).
Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturelui alb şi de buhă, PED (Pragul economic de dăunare) fiind de 2 larve/plantă la Buhă şi Fluturele alb, 5 -10 afide / plantă în cazul păduchilor cenuşii, sub 10 ploşniţe/m² în cazul Ploşniţei roşii. Pe parcelele unde sunt prezente ploşniţele, coloniile de păduchi cenuşii, musculiţele, se intervine imediat. Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanţă activă.
Pentru o mai bună aderenţă a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluţia de stropit că adeziv aracetul – 0,2%.
Pentru combaterea melcilor prezenţi în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăştiere la suprafaţă solului, pe rândul de plante, fără să se încorporeze, unul din produse:
1. Optimol 4 G – 15 kg/ha ( 150 gr./100m² );
2. Agrosan B – 15 kg/ha;
3. Mesurol 2 RB – 5 kg/ha ( 50 gr./100 m² ).
Atenţie! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpăţânilor sau inflorescenţei în formare.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment