Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: OULEMA MELANOPA sin. LEMA MELANOPA (gândacul ovăzului).
Adultul are corpul alungit de culoare albastră – verzuie, capul și antenele fiind negre. Lungimea corpului este de 4,5-5,5 mm. Larvă are la maturitate corpul bombat, culoarea albă-gălbuie, iar capul este brun.
Corpul are lungimea de 5-7 mm. Dorsal corpul larvei este acoperit de o mantie formată din mucilagii și excremente. Iernează că adult în frunzarul pădurilor, pe sub ierburi, în sol. Când temperatura medie atinge 9-10ºC apar adulții care rod frunzele plantelor tinere. Rosaturile cuprind ambele epiderme și au un aspect ferastruit. Larvele produc rosaturi numai pe partea superioară a frunzei (epiderma și parenchimul), epiderma inferioară rămâne în majoritatea cazurilor intactă. Atacul are loc de obicei în vetre, care se măresc pe măsură ce larvele se dezvoltă. Frunzele atacate se îngălbenesc și se usucă. De la depărtare culturile de cereale atacate apar cu vetre inalbite.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de cereale păioase (grâu, orz, ovăz, secară) pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:
P.E.D. 3-5 adulți/m²; > 10% plante atacate; există 2 larve/tulpină cu:
1. DelCaps 050 CS – 0,1 l /ha sau
2. LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha sau
3. KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha sau
4. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau
5. FASTER 10 CE – 0,1 l/ha;
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

2 Thoughts to “Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: OULEMA MELANOPA sin. LEMA MELANOPA (gândacul ovăzului). Adultul are corpul alungit de culoare albastră – verzuie, capul și antenele fiind negre. Lungimea corpului este de 4,5-5,5 mm. Larvă are la maturitate corpul bombat, culoarea albă-gălbuie, iar capul este brun. Corpul are lungimea de 5-7 mm. Dorsal corpul larvei este acoperit de o mantie formată din mucilagii și excremente. Iernează că adult în frunzarul pădurilor, pe sub ierburi, în sol. Când temperatura medie atinge 9-10ºC apar adulții care rod frunzele plantelor tinere. Rosaturile cuprind ambele… Citeste mai mult […]

  2. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: OULEMA MELANOPA sin. LEMA MELANOPA (gândacul ovăzului). Adultul are corpul alungit de culoare albastră – verzuie, capul și antenele fiind negre. Lungimea corpului este de 4,5-5,5 mm. Larvă are la maturitate corpul bombat, culoarea albă-gălbuie, iar capul este brun. Corpul are lungimea de 5-7 mm. Dorsal corpul larvei este acoperit de o mantie formată din mucilagii și excremente. Iernează că adult în frunzarul pădurilor, pe sub ierburi, în sol. Când temperatura medie atinge 9-10ºC apar adulții care rod frunzele plantelor tinere.  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment