Formare profesională în Germania pentru cinci profesori de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei

Proiectul Erasmus+ derulat în acest an școlar de Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, continuă seria activităților de formare profesională începută în luna aprilie a anului 2023 în cadrul mobilității unui grup de elevi de la domeniul electronică și automatizări în Irlanda, în scopul efectuării unui stagiu de pregătire practică de trei săptămâni.

De această dată, formarea a vizat personalul didactic implicat în învățământul profesional și tehnic. Astfel, în perioada 8-13 mai 2023, directorul școlii – prof. dr. ing. Liliana Cîmpan, prof. ing. responsabil cu pregătirea practică a elevilor Anca Lazoc, prof. ing. Laura Mag, prof. coordonator proiecte europene Alina Brăban și inspectorul școlar pentru învățământul profesional și tehnic ing. Avram Ungur, au participat la cursul de formare „The German Dual System of Vocational Education and Training” susținut de către organizația Europass Teacher Academy în Berlin, Germania.

Activitățile de formare desfășurate au fost diverse, interesante și utile ținând cont că acestea au inclus și vizitarea a două școli germane în care se implementează învățământul dual. Această formă de educație face posibilă școlarizarea a 5000 de elevi într-o singură școală cu doar 200 de profesori, așa cum era una din școlile vizitate, o mare parte din formare desfășurându-se în cadrul companiilor partenere. Cursul ne-a oferit o bună înțelegere a conceptului de învățământ dual care la noi în școală și chiar în țară se află abia la început de drum. Am înțeles de asemenea, cum această formă de educație contribuie la reducerea ratei șomajului și abandonului școlar. Cel mai mare beneficiu a acestei forme de educație este flexibilitatea oferită formabilului. Acesta poate să-și urmeze sau să-și schimbe traseul de formare în deplină cunoștință de cauză, fiind într-un fel angajat al companiei partenere a școlii. Una din diferențele majore între sistemul dual român și german este traseul de implementare al acestuia. În Germania, tânărul absolvent de gimnaziu, la vârsta de 16 ani, dar și orice persoană care dorește să învețe o meserie (nu există limită superioară de vârstă) aplică la compania în care și-ar dori să lucreze și care are publicate pe un site german dedicat forței de muncă un anumit număr de locuri pentru formare în sistem dual precum și condițiile oferite (program de lucru, bursa oferită, vacanțe, asigurări, etc.). Odată acceptat, i se indică formabilului școala parteneră la care el trebuie să se înscrie și pe care o va urma timp de 2 sau 3 ani în funcție de specializare. Aceasta ii oferă pregătirea teoretică, îi monitorizează activitatea practică în companie și se implică în examenul final, practic și teoretic, prin care va obține calificarea pe care și-a dorit-o. Sistemul dual nu este exclusiv în Germania. Cei care vor să petreacă mai mult timp în școală neasumându-și viața de angajat, de la o vârstă poate prea fragedă, pot opta pentru sistemul full time în care elevii au mai multe ore de teorie și fac cea mai mare parte din pregătirea practică în atelierele școlii dar și în companii, 3-5 săptămâni pe an. Examenul final pentru obținerea calificării se desfășoară însă la fel pentru absolvenții ambelor forme, dual și full time.

Contextul multicultural în care s-a desfășurat cursul, ne-a permis formarea unei imagini și asupra altor sisteme de învățământ profesional din Europa prezentate de către ceilalți participanți la curs din Olanda, Belgia, Spania, Estonia, Italia și Turcia. Interacțiunea cu aceștia, dar și cu formatorul ne-a permis dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine de largă circulație, în principal engleza dar și italiana și spaniola.

Componenta formativă a mobilității a fost dublată de o puternică latură culturală oferită de unul dintre cele mai încărcate de istorie și cultură orașe europene, Berlin, locația cursului. Poarta Brandenburg, Muzeul Pergamon, Domul, Altes National Gallery, Alexander Platz, sunt câteva obiective culturale must see, pe care nu le-am ratat nici noi. Chiar dacă noi, participanții la acest curs, nu vom putea implementa în școala noastră un sistem dual atât de avansat cum este cel german, cel puțin vom tinde spre acesta prin acțiuni menite să întărească și să extindă relațiile școală – agenți economici astfel încât fiecare dintre acești parteneri în formarea profesională a tinerilor să vină în întâmpinarea nevoilor celuilalt.

prof. Alina Brăban

One Thought to “Formare profesională în Germania pentru cinci profesori de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei”

  1. […] Proiectul Erasmus+ derulat în acest an școlar de Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, continuă seria activităților de formare profesională începută în luna aprilie a anului 2023 în cadrul mobilității unui grup de elevi de la domeniul electronică și automatizări în Irlanda, în scopul efectuării unui stagiu de pregătire practică de trei săptămâni. De această dată, formarea a vizat personalul didactic implicat în învățământul profesional și tehnic. Astfel, în perioada 8-13 mai 2023, directorul școlii – prof. dr. ing. Liliana Cîmpan, prof. ing. responsabil cu pregătirea practică a elevilor… Citeste mai mult […]

Leave a Comment