OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PHYTOPHTHORA INFESTANS (mană), SEPTORIA LYCOPERSICI (pătarea albă a frunzelor), ALTERNARIA SOLANI (pătarea brună a frunzelor), CLADOSPORIUM FULVUM (pătarea cafenie a frunzelor), PHYTOPHTHORA PARASITICA (putrezirea rădăcinii, tulpinii și fructelor), XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. vesicatoria (pătarea frunzelor și basicarea fructelor), PSEUDOMONAS SYRINGAE pv tomato (pătarea pustulara a fructelor), FUSARIUM OXYSPORUM (ofilirea fusariana), VERTICILLIUM DAHLIAE (verticilioză tomatelor), BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu) și dăunători: TUTA ABSOLUTĂ (molia minieră a frunzelor de tomate), MACROSIPHUN EUPHORBIAE (păduchele solanaceelor), TRIALEURODES VAPORARIORUM (musculiță albă), TETRANYCUS URTICAE (păianjenul roșu) PHYTOPHTHORA INFESTANS (mana) – ciupercă se transmite de la un an la altul, prin tuberculii de cartof infectați rămași nerecoltati, și prin resturile de plante bolnave rămase pe câmp . În timpul vegetației ciupercă se răspândește prin sporangi care germinează în două modalități în funcție de temperatura. Boală se poate manifestă pe toate organele aeriene ale plantei, în toate fazele de vegetație. Pe vârful și marginea foliolelor apar pete gălbui, de formă neregulată. Cu timpul petele se brunifica și foliola își răsucește marginile spre partea inferioară.
Pe față inferioară a foliolelor, în zona petelor, se formează (în anumite condiții de umiditate) un puf albicios, format din fructificatiile ciupercii. Pe fructele verzi apar pete mari, de culoare galbenă – verzuie, care cu timpul se brunifica. În dreptul petelor, țesuturile se întăresc și suprafață fructului devine rugoasa.
SEPTORIA LYCOPERSICI (pătarea albă a frunzelor) – atacul începe pe frunzele de la baza plantei și continuă cu cele de la mijloc și vârf. Pe foliole apar pete brune, de 2-3 mm, înconjurate de un inel gălbui. Cu timpul petele devin albe-cenușii și sunt conturate de un inel brun. La suprafatalor, apar puncte mici negricioase, care reprezintă fructificatiile ciupercii. La un atac intens, petele confluează și frunzele se usucă, începând de la baza plantei și progresand spr
ALTERNARIA SOLANI (pătarea brună a frunzelor) – pe frunze apar pete brune, rotunde sau ovale, cu contur delimitat. La atacuri intense, petele confluează și frunză se usucă. Pe fructele în formare apar (în zona pedunculară) pete brune, ușor adâncite și de formă circulară.
Cu timpul petele se înnegresc și prezintă o cutare concentrica a pielit
CLADOSPORIUM FULVUM (pătarea cafenie a frunzelor) – pe frunze apar pete galbene măslinii, de forme și dimensiuni variate, slab delimitate, izolate sau confluențe. Cu timpul pe partea superioară a limbului petele devin cafenii-roșcate, iar pe cea inferioară se formează un puf de culoare cafenie. Țesuturile se necrozează. Foliolele se răsucesc și se usucă.
PHYTOPHTHORA PARASITICA (putrezirea rădăcinii, tulpinii și fructelor) – în urmă atacului rădăcinile putrezesc și apar rădăcini secundare. În zona coletului și pe porțiunea de 10-15 cm a tulpinii, deasupra nivelului solului apar pete brune. Țesutul corespunzător acestor pete se deshidratează și putrezește. Frunzele se îngălbenesc și se curbează în jos. Pe suprafață fructelor verzi se constată pete de culoare cenușie, neregulate, cu inele concentrice brune, care dau fructului un aspect marmorat.
XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. vesicatoria (pătarea frunzelor și băşicarea fructelor) – bacteria se transmite de la în an la altul prin semințe și prin resturile de plante bolnave rămase în câmp.
Infecțiile primare pornesc de la plantulele provenite de la semințele infectate.
Infecția frunzelor se realizează prin stomate și prin leziunile epidermei, iar a fructelor prin leziunile produse de insecte, de particulele de sol vehiculate de vânt. Plantele pot fi atacate în toată perioada de vegetație. Pe frunze apar pete de 1-2mm, circulare, unghiulare sau neregulate, situate de-a lungul nervurilor laterale și pe marginea frunzelor. La început au o culoare verde- închis, cu un contur translucid. În dreptul lor se formează un exudat, care cu timpul devine pergamentos. Pe tulpini se constată pete asemănătoare celor de pe frunze.
Țesuturile din dreptul petelor se suberifica. Pe fructele tinere se formează vezicule de 2-3 mm, de culoare verde sau brună, izolate sau grupate. La început veziculele sunt pline de exudat apos. Mai târziu, acestea crapă, țesuturile se suberifica și pe fructe rămân adancituri cu aspect rugos. Pe lângă tomate și ardei bacteria atacă numeroase specii din genurile Solanum, Nicotiana, Raphanus,Lycium, Datura, Hyosciamus și Physalis.
PSEUDOMONAS SYRINGAE pv tomato (pătarea pustulara a fructelor) – bacteria se transmite de la un an la altul, prin semințe și resturi vegetale. Bacteria atacă în afară de tomate și specii de plante cultivate și spontane din fam. Solanaceae cum ar fi Nicotiana tabacum, Capsicum annum, Solanum nigrum, etc. Atacul se manifestă pe toate organele aeriene ale plantelor. Cel mai frecvent și păgubitor este atacul pe fructe. Acestea pot fi infectate, încă din primele stadii de dezvoltare.
Sensibilitatea fructelor este mare, înainte de a ajunge la diametru de 3 cm. Pe fructele tinere apar pete necrotice, negre – carbunoase, superficiale, în general punctiforme, ușor proeminente și bine delimitate. Petele sunt înconjurate de un halou de culoare verde mai intens. Uneori petele pot depăși 1 mm în diametru, se măresc luând aspectul unei cruste. În jurul petei, suprafață fructului este ușor adâncita pe o rază de 2-3 mm, la atacuri puternice fructele apar deformate.
TUTĂ ABSOLUTĂ (molia minieră a frunzelor de tomate) – insectă are un potențial reproductiv foarte mare, de la 5 generații/an la 10-12 gen./an. Ciclu biologic este complet în 29-38 de zile (în funcție de condițiile de mediu). Adulții sunt nocturni (ziua stau ascunși între frunze). Femelele depun ouăle pe partea aeriană a plantelor. Larvele trec prin 4 stadii de dezvoltare, iar impuparea are loc în sol, în interiorul minelor sau pe frunze, Daunatorul poate iernă în stadiul de ou, pupă sau adult. După eclozare larvele tinere pătrund în fructe, frunze sau tulpini cauzând prin hrănire mine și galerii, Larvele se hrănesc numai cu mezofilul frunzelor, epidermele rămânând intacte. Urmare hrănirii, pe frunze apar mine neregulate care ulterior devin necrotice. Plantele de tomate pot fi atacate în orice stadiu de dezvoltare. Larvele preferă mugurii apicali, florile sau fructele în formare și pot fi depistate cu ușurință după excrementele de culoare neagră prezente pe părțile aeriene atacate.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la culturile de solanacee (tomate, ardei, vinete) cu:
1. POLYRAM DF – 1,8 kg/ha sau
2. CUPROFIX ULTRA – 1,6 – 2,4 kg/ha sau
3. CUPROXAT FLOWABLE – 5,3 l/ha sau
4. VITRA 50 (CUPRIDIN a două denumire comercială) – 1,5 – 2,0 kg/ha sau una din combinațiile de produse cu acțiune sistemică, care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea);
1. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha sau
2. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha sau
3. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 1,2 l/ha sau
4. ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
5. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
6. VINCARE 51,7 WG – 1,6 – 2,0 kg/ha + SIGNUM –1,5 kg/ha sau
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete, prezintă simptome de ofilire se va folosi produsul: SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha.
Tratamentul este obligatoriu la culturile din spații protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente).
Pentru combaterea dăunătorilor, pe parcelele unde se semnalează peste 15% frunze atacate să se efectueze tratamente fitosanitare cu:
1. BERMECTINE – 0,15 – 1,0 l/ha + SIVANTO PRIME – 0,56 l/ha sau
2. VERTIMEC 1,8 EC – 0,1% + MINECTO ALPHA – 1,0 l/ha irigare prin
picurare ; 1,25 l/ha prin pulverizare sau
3. FLIPPER – 16,0 l/ha spații protejate -20,0 l/ha câmp + AFFIRM – 1,5 kg/ha sau
4. PREV GOLD – 0,4 – 0,8 l/ha + AZATIN EC -1,0-1,5 l/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: folosirea de sămânța sănătoasă, rotația culturii, distrugerea resturilor vegetale după recoltare .
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: T1 în perioada: 12.07 – 15.07.2022; T2 se repetă la 8-10 zile cu un alt produs sau combinație de produse.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PHYTOPHTHORA INFESTANS (mană), SEPTORIA LYCOPERSICI (pătarea albă a frunzelor), ALTERNARIA SOLANI (pătarea brună a frunzelor), CLADOSPORIUM FULVUM (pătarea cafenie a frunzelor), PHYTOPHTHORA PARASITICA (putrezirea rădăcinii, tulpinii și fructelor), XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. vesicatoria (pătarea frunzelor și basicarea fructelor), PSEUDOMONAS SYRINGAE pv tomato (pătarea pustulara a fructelor), FUSARIUM OXYSPORUM (ofilirea fusariana), VERTICILLIUM DAHLIAE (verticilioză tomatelor), BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu) și dăunători: TUTA ABSOLUTĂ (molia minieră a frunzelor de tomate), MACROSIPHUN EUPHORBIAE (păduchele solanaceelor), TRIALEURODES VAPORARIORUM (musculiță albă), TETRANYCUS URTICAE (păianjenul roșu) PHYTOPHTHORA INFESTANS (mana) – ciupercă… Citeste mai mult […]

Leave a Comment