Sute de persoane cu venituri reduse din Zalău primesc alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei reprezintă o formă de sprijin financiar instituită de administraţiile locale pentru familia cu venituri reduse, care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată de secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Sălaj, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ prevazută de lege.

 În Zalău, 331 de  familii primesc acest ajutor

Primăria Municipiului Zalău ne-a comunicat faptul că, la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău sunt înregistrate un număr de 331 de dosare de Alocație pentru Susținerea Familiei, conform Legii 277/2010 cu modificările și completările ulterioare. Cea mai mică alocaţie din această categorie de sprijin financiar este, în Zalău, de 82 de lei. De această sumă beneficiază lunar 31 de persoane iar cea mai mare este de 428 lei, sumă de care o singură persoană/familie beneficiază lunar. Cei mai mulţi beneficiari – 53, primesc suma de 75 de lei. Restul zălăuanilor care se încadrează în criteriile cerute de lege primesc, în medie, 200 de lei lunar. Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formată din soţ-soţie (sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei se acordă următoarele sume: 82 de lei pentru familia cu un copil,164 de lei pentru familia cu doi copii, 246 de lei pentru familia cu trei copii, 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia formată din soţ-sotie (sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:
75 de lei pentru familia cu un copil, 150 de lei pentru familia cu doi copii, 225 de lei pentru familia cu trei copii, 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 107 lei pentru familia cu un copil, 214 lei pentru familia cu doi copii, 321 de lei pentru familia cu trei copii, 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:102 lei pentru familia cu un copil, 204 lei pentru familia cu doi copii, 306 lei pentru familia cu trei copii, 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii. 

 

 

 

Leave a Comment