Salariile sălăjenilor, mai mici cu peste 25 la sută faţă de media pe ţară

 

Statistica se referă la salariul mediu pe economie, care în Sălaj este cu peste 25 la sută mai mic faţă de media unui salariu mediu pe economie, în România.

Câştigul salarial mediu nominal net în luna mai 2015, în judeţul Sălaj, a fost de 1.330 lei/persoană, cu 26,4 la sută mai mic faţă de câştigul salarial mediu net pe economie. Efectivul de salariaţi pe total judeţ la sfârşitul lunii mai 2015 a fost de 45.404 persoane, în creştere cu 148 persoane, cu un plus aproape invizibil în statistici, de 0,3 la sută faţă de luna aprilie 2015 şi cu 592 persoane (+1,3 la sută) faţă de luna mai 2014. Faţă de luna anterioară, câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ a crescut cu 3,3 la sută, iar cel net cu 3,4 la sută Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net pe total judeţ şi indicele preţurilor de consum pe total ţară, în luna mai 2015 a fost de 98,3 la sută faţă de luna aprilie 2015, de 93,5 la sută faţă de luna decembrie 2014, de 102,2 la sută faţă de luna mai 2014 şi de 96,5 la sută faţă de anul 1990. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2015, în judeţul Sălaj, era de 5.108 persoane reprezentând 1,1 la sută din numărul total pe ţară al şomerilor, mai mic cu 3,2 la sută faţă de luna aprilie 2015 şi cu 7,2 la sută faţă de luna mai 2014. Din total, numărul şomerilor aflaţi în plată la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, era de 2.035 persoane. Rata şomajului, înregistrată la sfârşitul lunii mai 2015 a fost de 4,7 la sută în raport cu populaţia activă civilă de la 1 ianuarie 2014, mai mică cu 0,2 puncte procentuale faţă de rata şomajului înregistrat pe total ţară. Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii mai 2015 a crescut cu 592 persoane faţă de luna mai 2014 şi cu 148 persoane faţă de luna precedentă.

Producţie industrială mai slabă în Sălaj

În luna mai 2015 producţia industrială din judeţul Sălaj a înregistrat o scădere cu 11,4 la sută faţă de luna mai 2014 şi o creştere cu aproape un procent faţă de luna precedentă. Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a fost mai mare, în luna mai 2015, cu 7,4 la sută comparativ cu luna mai 2014, şi mai mică cu 3 la sută faţă de luna precedentă.

Producţia industrială realizată în perioada 1 ianuarie –31 mai 2015 a fost mai mică cu 6,6 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Nici la capitolul productivitatea muncii în industrie nu strălucim. În luna mai 2015 aceasta a crescut timid, cu puţin păeste 1 la sută faţă de luna aprilie 2015, iar cumparativ cu luna mai 2014, a înregistrat o scădere cu aproape zece procente. În perioada 1 ianuarie –31 mai 2015 productivitatea muncii în industrie a fost mai mică cu 4,7 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent. Cifra de afaceri totală a întreprinderilor sălăjene cu activitate principală de industrie, în luna mai 2015 a fost mai mică cu 3 la sută faţă de luna aprilie 2015 şi mai mare cu 7,4 la sută faţă de luna mai 2014. Nici în construcţii nu s-au înregistrat salturi spectaculoase. Autorizaţiile de construire pentru clădiri rezidenţiale noi, eliberate în luna mai 2015 au fost în număr de 24, în scădere cu 33,3 la sută faţă de luna aprilie 2015, şi cu 25 la sută faţă de luna mai 2014, având o suprafaţă utilă de 4.249 metri pătraţi. În primele cinci luni ale acestui an, au fost eliberate 159 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 2,6 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, suprafaţa utilă a acestora fiind de 28.083 metri pătraţi. Datele ne-au fost furnizate de Direcţia de Statistică a Judeţului Sălaj, din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

 

Leave a Comment