Rău-platnicii vor putea fi deconectați de la rețelele de energie electrică și gaze naturale

Guvernul a abrogat zilele trecute prevederea conform căreia, în stare de alertă, distribuitorii de gaze și energie electrică nu pot deconecta clienții care nu-și plătesc facturile la timp. Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care modifică această lege, consecința fiind aceea că rău-platnicii vor rămâne fără curent electric în case sau fără gaze naturale dacă au restanțe la distribuitori, respective la plata facturilor lunare. Practic, prin acest act normativ, Guvernul a abrogat prevederea legală introdusă anul trecut ca urmare a pandemiei COVID-19, prin care a fost interzisă deconectarea sau debranșarea consumatorilor de energie electrică și gaze naturale pe perioada stării de alertă. Guvernul a luat această măsură în urma solicitării furnizorilor de electricitate și gaze care s-au plâns de faptul că există clienți care abuzează de această prevedere și nu-și plătesc facturile, știind că nu pot fi deconectați Potrivit datelor Autorității de Reglementare și ale companiilor din sector, numărul clienților finali casnici și non-casnici de energie electrică și gaze naturale care nu au achitat contravaloarea consumului de energie electrică și/sau de gaze naturale înregistrat în perioada vizată de amânarea  debranșărilor/deconectărilor a ajuns la circa 209.000, cu un cuantum al debitelor restante de circa 249 de milioane de lei la sfârșitul lunii mai 2021. În motivația executivului se arată: deşi amânarea debranșărilor/deconectărilor prevăzută la art.72 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 vizează expres doar operatorii de transport și operatorii de distribuție, impactul acestei reglementări se răsfrânge cu prioritate asupra furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale, aceștia ajungând în imposibilitatea de a acționa pentru încasarea contravalorii energiei electrice sau a gazelor naturale furnizate. În aceste condiții, din cauza lipsei lichidităților generată de neplată, furnizorii sunt obligați să transfere către distribuitori și transportatori contravaloarea tarifelor de transport și de distribuție la termenele scadente, indiferent de data încasării contravalorii facturilor emise către clienții finali. Neîncasarea sumelor aferente de la clienții finali s-a resimțit în cascadă asupra tuturor părților implicate pe lanțul de alimentare, având în vedere că circa 90 la sută din contravaloarea sumelor încasate de furnizori de la clienții finali reprezintă sume în transfer (costuri pass-through) către operatorii de distribuție, operatorii de transport și producători. Astfel, riscurile asociate imposibilității de deconectare/debranșare în caz de neplată, și consecințele suportării de către operatorii implicați în alimentare a costurilor asociate furnizării în ansamblu au un impact negativ la nivelul întregii economii naționale”.

Foto cu caracter informativ

 

 

 

Leave a Comment