La Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, se preiau dosare pentru acordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniţi din familii defavorizate

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară (DASC) din cadrul Primăriei Municipiului Zalău preia dosare pentru acordarea tichetelor pentru copii proveniți din familii defavorizate. Astfel, în perioada 15 februarie – 30 aprilie 2016, conform prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, persoanele îndreptăţite vor putea să depună dosarul pentru acordarea tichetului în valoare de 50 de lei, la sediul Direcţiei din municipiu. Dosarul conţine următoarele documente: cerere şi declaraţie tip, carte de identitate a ambilor părinţi, tutore sau persoane necăsătorite care locuiesc şi gospodăresc împreună, certificat de naştere copii, certificat de căsătorie, livret de familie, documente din care să reiasă veniturile nete realizate de ambii părinţi, adeverinţă de înscriere la grădiniţă, adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară – pentru ambii părinţi şi declaraţie pe proprie răspundere. Persoanele care se află în evidenţa DASC Zalău şi beneficiază de ajutor social şi alocaţie de susţinere, trebuie să depună la sediul DASC, doar o solicitare în scris, fiind eligibili conform legii. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Zalău stimulentul se acordă familiilor cu mai puţin de 284 de lei – venituri lunare/membru de familie, adică de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii, tichetele sociale vor putea fi folosite numai pentru

Alte articole

Leave a Comment