Întâlnire cu contribuabilii pe tema extinderii spaţiului privat virtual, impozitului specific unor activităţi, noutăţilor legislative cu incidenţă fiscală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că joi, 17 august, de la ora 10:00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, din municipiul Zalău va avea loc o nouă întâlnire cu contribuabilii.
Cu această ocazie, reprezentanţii AJFP Sălaj vor prezenta aspecte legate de extinderea Spaţiului Privat Virtual, impozitul specific unor activităţi, noutăţi legislative cu incidenţă fiscală. Totodată, în sesiunea de întrebări de la finalul întâlnirii vor fi dezbătute şi alte nelămuriri ale contribuabililor în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei fiscale.
Reamintim că începând cu luna iunie 2017, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central, prin accesarea serviciului „Spaţiul Privat Virtual”.
Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin Spaţiul Privat Virtual:
a) declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe devenit solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;
c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
d) documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;
g) informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
h) informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;
i) informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

Alte articole

Leave a Comment