În urma controalelor ITM Sălaj, peste o treime din firmele controlate au fost sancționate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj face cunoscut, prin intermediul unui comunicat de presă că, în cursul lunii mai, a desfășurat o serie de controale în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală, arată sursa citată.
În domeniul relațiilor de muncă, în cursul lunii mai, au fost controlați 84 de agenți economici sălăjeni, dintre care 30 au fost sanctionați, aplicându-se șase amenzi și 45 avertismente.
În urma controalelor, au fost depistate nouă persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, cinci angajatori fiind sancționați cu amenzi în valoare totală de 90.000 de lei. De asemenea, s-a mai aplicat o amendă în cuantum de 6.000 de lei pentru completarea registrului electronic de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului.
Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidență orelor de muncă prestate de fiecare salariat; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară, respectiv munca de noapte; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale; completarea registrului cu date eronate sau incomplete.
În domeniul securității și sănătății în munca au fost controlați un număr de 55 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru lipsa materialelor pentru instruirea lucrătorilor în domeniul SSM, respectiv neefecturea vizitelor medicale la angajare și 20 de avertismente.
Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: nu s-au elaborat instrucțiuni proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; nerespectarea obligației de a stabili prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM pentru toți lucrătorii.

Alte articole

Leave a Comment