Drept la replica

Stimată doamnă Mihaela Moldovan,

Faţă de acuzele neadevărate apărute în publicaţia Magazin Sălăjean la data de 4 şi 5 iulie 2011, deşi sunt doar un simplu cetăţean care nu îşi doreşte să lezeze în niciun fel interesele sau speranţele nimănui, mă simt nevoită să fac unele precizări în legătură cu contractele despre care se crede că au fost obţinute prin mijloace nelegale sau că ne-ar fi adus mie sau familiei mele beneficii necuvenite. De aceea, vă rog să publicaţi şi punctul meu de vedere netrunchiat, potrivit prevederilor legale ce reglementează dreptul la replică.

Astfel, în anul 2010, respectiv, în cursul lunii septembrie, S.C. Mavas M&G S.R.L., societate în cadrul căreia eu deţin calitatea de administrator, a încheiat două contracte de prestări servicii cu Gradiniţa Derşida şi Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai Bobota, ca urmare a câştigării unei licitaţii cu plicuri închise. Participarea la licitaţie a avut drept unic scop sprijinirea comunităţii locale, în condiţiile în care ceilalţi agenţi economici au propus preţuri exorbitante pentru, repet, o şcoală şi o grădiniţă de sat. Banii economisiţi au fost astfel folosiţi de către cele două autorităţi pentru alte amenajări utile copiilor care frecventează şcoala şi grădiniţa în discuţie (e.g: perdele, pardoseli, etc.). Mai mult decât atât, serviciile prestate au fost de o calitate superioară, preţul ofertat neafectând calitatea acestora. În aceeaşi ordine de idei, este demn de subliniat faptul că, deşi potrivit legislaţiei achiziţiilor publice organizarea unei licitaţii nu era obligatorie în aceste cazuri, fiind vorba de contracte cu o valoare estimată de sub 15.000 EUR, atribuirea acestor contracte s-a realizat cu respectarea principiilor transparenţei şi concurenţei, tocmai pentru a obţine valoare pentru banii publici cheltuiţi.

În baza contractelor menţionate, societatea a montat şi confecţionat geamuri, uşi interioare şi exterioare termopan la preţul cel mai mic posibil dintre toate ofertele depuse, mult inferior celui de piaţa (10.290 RON şi 10.890, raportat la ofertele de pe locul II, de 11.790 RON şi 12.276 RON, respectiv locul III, de 15.959 RON şi 18.446 RON). Prin urmare, în mod evident nu poate fi vorba de vreo afacere sau interes, de vreme ce sumele/banii încasate(ţi) abia au acoperit costurile de producţie, reprezentând, de fapt, contravaloarea materialelor de confecţionare, a salariilor angajaţilor şi a contribuţiilor la stat.

Aceste informaţii au fost de altfel făcute publice, fiind cuprinse şi în declaraţia de interese a subsemnatei, înregistrată de Consiliul Local al comunei Bobota sub nr. 21/4 aprilie 2011, neexistând în niciun moment vreo suspiciune sau urmă de îndoială cu privire la legalitatea încheierii contractelor. Trebuie menţionat faptul că procedurile de atribuire a contractelor au fost confirmate şi menţinute de către instanţele de judecată competente.

În ceea ce priveşte mult vehiculata presupusă stare de incompatibilitate între funcţia de consilier local şi cea de administrator al S.C. Mavas M&G S.R.L., art. 90 din Legea nr. 161/2003 face referire la contractele comerciale încheiate cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local. Or, potrivit legii învăţământului în vigoare la data încheierii contractelor, respectiv art. 15 punctul (9) din Legea nr. 84/1995, învăţământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele şcolare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Astfel, devine evident faptul că nici Gradiniţa Derşida şi nici Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai Bobota nu reprezintă instituţii subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Local Bobota.

Prin urmare, faţă de dispoziţiile legale ce nu pot fi ignorate, starea de incompatibilitate nu numai că nu există, dar nici măcar nu poate fi în vreun mod presupusă.

Aceeaşi concluzie se impune şi în cazul montării celor două uşi de intrare la Şcoala Bobota, în anul 2009, achitate şi recepţionate de această şcoală, şi nu de Primăria Bobota. Preţul total al acestora, de doar 2.500 lei, este un preţ mult sub preţul pieţei, care acoperă doar contravaloarea materialelor de construcţie, fără profit. Decizia şcolii de a nu organiza o licitaţie în acest caz s-a datorat, pe de o parte, valorii foarte mici a lucrării, iar pe de altă parte, urgenţei înlocuirii uşilor de la intrarea în şcolile din localităţile Bobota si Zalnoc, care se aflau într-o stare iremediabilă, punând în pericol siguranţa bunurilor din interior, aşa cum a subliniat şi directoarea Şcolii Bobota.

În ceea ce priveşte contractul încheiat cu Primăria Bobota în anul 2009 pentru forarea puţului de apă din localitatea Derşida, subliniez faptul că acest contract a fost atribuit ca urmare a organizării unei licitaţii, la care S.C. Mavas M&G S.R.L. a ofertat preţul cel mai mic. Lucrarea a fost executată în conformitate cu solicitările autorităţii în discuţie şi recepţionată în bună regulă în decembrie 2009. Este total eronată afirmaţia că subscrisă, în calitate de consilier local, am avut acces la informaţii care ar fi putut distorsiona concurenţa, întrucât toate aceste informaţii au fost şi sunt de fapt informaţii publice. Tocmai pentru acest motiv, procurorii au decis neînceperea urmăririi penale în acest caz, reţinând faptul că lucrările contractate de către S.C. Mavas M&G S.R.L. au fost efectuate cu îndeplinirea condiţiilor contractuale, iar criteriul de atribuire a acestor lucrări a fost preţul cel mai mic.

Cu atât mai mult, insinuările sau acuzaţiile publicate în Magazin Sălăjean apar ca inechitabile şi disproporţionate câtă vreme contractele care au reţinut atenţia publică nu ne-au adus mie sau familiei mele beneficii necuvenite, fiind încheiate cu unicul scop de a sprijini comunitatea locală în care m-am născut şi cu care mă mândresc, Com. Bobota.

Alte articole

Leave a Comment