Din februarie, tichete sociale în valoare de 50 de lei lunar pentru preşcolarii din familiile defavorizate

Copiii de vârstă preşcolară, din familii defavorizate vor primi lunar un stimulent financiar în valoare de 50 de lei. Suma precizatã se va acorda sub forma unui tichet social în baza Legii privind încurajarea copiilor sã urmeze învățământul preșcolar -”Fiecare Copil în Grădiniță”.

Tichetele vor putea fi vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau rechizite. Decizia privind acordarea acestor tichete a fost aprobată în cursul acestei săptămânii de Guvern, care a adoptat printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învãțãmântul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, Legea privind încurajarea copiilor să încurajeze învăţãmântul preşcolar promoveazã prezenţa la grădiniţă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, iar stimulentul în valoare de 50 de lei se acordă familiilor cu un venit mai mic de 284 de lei pe membru de familie –de două ori venitul minim garantat pentru o persoană singură. Potrivit hotărârii, acordarea tichetelor sociale este strict condiționatã de prezența regulatã a copiilor la grãdinițã. Normele de aplicare precizează cã totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50 la sutã din numărul total de zile de grãdinițã din luna respectivã, iar prezenþa zilnică la grãdiniţă o þin educatorii în baza unui formular. Tichetele acordate pentru încurajarea copiilor să urmeze grãdinița vor fi acordate cât mai simplu posibil. Astfel, copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primãrii, pe baza unui dosar social. Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie rãspundere completatã de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul, declaraţia fiind standard. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili. Înscrierea în acest program este permanentă, pentru a permite familiilor să îşi înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Tichetul se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvenţă. Cei interesaţi de aceast stimulent financiar trebuie să ştie că tichetel vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori. Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Este deja în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern care urmează să prevadă repartizarea pe județe a sumelor alocate în 2016 finanțării acestui Program, în funcție de numărul de copii înscriși.

Alte articole

Leave a Comment