Concediul medical ar putea fi redus de la 90 la 60 de zile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pregăteşte veşti proaste pentru salariaţi. Potrivit unui proiect prin care ar urma să se modifice legislaţia referitoare la concediile medicale, se vor modifica condiţiile de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de sănătate. Argumentele sunt susţinute şi de necesitatea diminuării numărului de concedii solicitate de beneficiarii care se asigură facultativ doar atunci când intervin anumite afecţiuni care determină o incapacitate temporară de muncă. Prin propunerea de modificare a OUG nr. 158/2005, publicată la finalul săptămânii trecute, se doreşte eficientizarea activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi o mai mare responsabilizare atât a medicilor care prescriu concediile medicale, cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, încercându-se totodată şi o aliniere a legislaţiei la cea a altor state membre ale Uniunii Europene.

A fost redus intervalul, de la 90 de zile la 60 de zile, de concediu medical, pe care medicul specialist îl poate acorda fără acordul medicului de expertiză şi a fost crescută de la 5 zile la 7 zile perioada iniţială pentru care plata incapacităţii temporare de muncă este făcută de angajator. O altă modificare se referă la contribuţia plătită la sănătate, în condiţiile în care venitul realizat este mai mare decât cel estimat. Suma realizată în plus se va redistribui, proporţional pe cele 12 luni, iar contribuţia astfel recalculată va fi cea luată în considerare.

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate trebuie să indeplinească, cumulative, urmatoarele condiţii: să aibă realizat un stagiu minim de cotizare, respectiv cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical; să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de munca avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, dupa caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare în vigoare.

Alte articole

Leave a Comment