Daniel Stejeran – noul manager al ADI Sălaj Plus

Daniel Stejeran, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din Șimleu Silvaniei și al Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, este noul manager al Asociației de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) Sălaj Plus, asociație aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj.

Noua funcție a obținut-o prin concurs, care a avut loc la începutul lunii iulie, punctajul obținut de fiind de 88,5 puncte. Astfel, începând de luna viitoare Daniel Stejeran va coordona activitatea ADI Sălaj Plus, urmând ca postul de director la CNIPT Șimleu Silvaniei să fie scos concurs. Daniel Stejeran a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția de Studii Iudaice unde a studiat în detaliu: Istorie generală a României și universală, Istoria Evreilor din antichitate până în perioada modernă, Arheologie iudaică și Limba ebraică, fiind de altfel și un bun cunoscător și vorbitor al acestei limbi. Este masterand dar și doctorand la aceeaşi universitate – Secţia Istorie şi Filosofie.Pentru o perioadă scurtă, imediat după finalizarea studiilor universitare, a activat în domeniul privat, la o societate din Cluj, iar apoi a fost asistent universitar în cadrul UBB Cluj-Napoca. Din anul 2007 și până în prezent este directorul Asociației Memoriale Hebraica din Nușfalău – asociație care supraveghează și coordonează activitățile Muzeului Memorial al Holocaustului – Șimleu Silvaniei, iar din anul 2016 și până în prezent este director la CNIPT Șimleu. În activitatea sa a promovat istoria oraşului Şimleu, pe plan intern  şi extern, prin diferite activităţi şi parteneriate în special în Israel şi Sebia.

Despre ADI Sălaj Plus

De precizat este faptul că Sălaj Plus este o platformă de cooperare şi promovare pe plan intern (local şi naţional) şi internaţional. Sălaj Plus acționează ca platformă de cooperare şi promovare atât pentru propriul beneficiu, cât şi în beneficiul membrilor pentru: inventarirerea tuturor resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale ale judeţului Sălaj și antrenarea acestora în procese de planificare şi dezvoltare strategică, teritorială şi sectorială, cu precădere în sectorul turismului; dezvoltarea şi implementarea de proiecte cu finanţare proprie, naţională, europeană şi internaţională care să sprijine iniţierea proceselor de planificare şi dezvoltare strategică, teritorială şi sectorială la nivel judeţean şi local; coordonarea şi managementul unor proiecte de dezvoltare teritorială, marketing şi cooperare teritorială specifice la nivel judeţean şi internaţional cu finanţare proprie, naţională, europeană şi internaţională; dezvoltarea unor activităţi de expertizare şi formare specializată – prin resurse proprii sau cooptate – a membrilor asociaţilor şi a tuturor actorilor socio-economici locali, care pot susţine prin specificul activităţii desfăşurate de aceştia, participarea la procesul judeţean de dezvoltare teritorială; formarea profesională a resurselor umane, în scopul dezvoltării competenţelor necesare vieţii active a cetăţenilor, în vederea asigurării competitivităţii acestora pe piaţa muncii şi a combaterii excluderii sociale;
cooperarea cu alte instituţii, organisme, entităţi locale, naţionale, europene şi internaţionale, publice şi private, cu obiective în realizarea proceselor de planificare şi dezvoltare strategică, teritorială şi sectorială la nivel judeţean şi local; participarea şi aderarea la reţele de cooperare teritorială naţională, europeană şi internaţională cu obiective în realizarea proceselor de planificare şi dezvoltare strategică, teritorială şi sectorială la nivel judeţean şi local, pentru transferul de expertiză şi bune practici în acest domeniu; participarea si dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială naţională, europeană şi internaţională cu obiective în realizarea proceselor de planificare şi dezvoltare strategică, teritorială şi sectorială la nivel judeţean şi local, pentru transferul de expertiză şi bune practici în acest domeniu, în vederea îmbunătăţirii politicilor publice judeţene şi adecvarea acestora prin intervenţii (proiecte) specifice; creşterea gradului de atractivitate teritorială pe plan judeţean, naţional şi internaţional prin antrenarea tuturor resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale ale judeţului Sălaj în procese de marketing teritorial şi dezvoltarea de proiecte sectoriale specifice; valorizarea activităţilor Centrelor de informare turistică locale – înfiinţate de autorităţile publice locale, în vederea optimizării rezultatelor aşteptate a acestor investiţii pe plan judeţean, naţional şi internaţional. De asemenea valorifică produsele turistice locale în concepte unitare şi dezvoltă noi produse şi concepte, prin promovare adecvată, instrumente şi mijloace specifice, pe plan judeţean, naţional şi internaţional în concordanţă cu proiecte deja demarate, cu strategii şi planuri de dezvoltare locală, iniţiate de autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţii publice, în cadrul şi în relaţie cu: organisme/târguri/expoziţii/manifestări de profil pe plan local, naţional şi internaţional; agenţi economici şi agenţii specializate în acest sector dar și cu toate mediile sociale şi economice, locale, naţionale şi internaţionale, publice şi private, care pot sprijini procesele de planificare, marketing şi dezvoltare teritorială şi sectorială în judeţul Sălaj.

Leave a Comment