Cum obţin adeverinţa de vechime?

Adeverinţa de vechime în muncă este noul instrument de atestare a vechimii după desfiinţarea carnetelor de muncă.
Salariaţii au dreptul să solicite acest document angajatorului. Concomitent, angajatorul are obligaţia de a elibera adeverinţa de vechime în muncă în termen de 15 zile de la data solicitării.
După data de 1 ianuarie 2011, evidenţa muncii se realizează doar electronic, prin ReviSal. Obligaţia angajatorului de înfiinţare a unui registru general de evidenţă a salariaţilor este stipulată în articolul 34 din Codul muncii.
Adeverinţa de vechime este eliberată doar la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, conform paragrafului 5 al articolului mai sus menţionat:
“(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.“
Între 300 şi 1000 de lei este amenda pe care angajatorul riscă să o plătească dacă refuză să elibereze adeverinţa de vechime.
În cazul în care angajatorul, din motive obiective, nu poate elibera adeverinţa de vechime, salariatul poate solicita această adeverinţă de la inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea.
Solicitantul plăteşte un tarif de 20 de lei/document pentru eliberarea adeverinţei de vechime de către ITM, potrivit Ordinului ministrului muncii nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407/2014.
Şi Inspectoratul Teritorial de Muncă are obligaţia de a răspunde solicitării de eliberare a adeverinţei de vechime în termen de 15 zile, conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011.
Vechimea în muncă, stabilită până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu ajutorul carnetului de muncă.
Nu există un model standard de adeverinţă de vechime în mediul privat, însă acest document trebuie să conţină câteva elemente esenţiale:
• numărul şi data contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea;
• funcţia salariatului;
• mutaţiile intervenite pe contractul individual de muncă: încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
• valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul punctajului mediu anual;
• data de încetare a contractului de muncă;
• dacă salariatul a avut sau nu concediu fără plată şi/sau absenţe nemotivate.
Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
(P)

Alte articole

One Thought to “Cum obţin adeverinţa de vechime?”

  1. Vasile

    Cine știe de unde scot o adeverință de vechime de la fosta IAIFO – Armatura Zalău ? Ms.

Leave a Comment