Consiliul Judeţean alocă fonduri pentru serviciile de asistenţă socială

Consiliul Judeţean (CJ) Sălaj a alocat pentru acest an suma de 1,2 milioane de lei unui concurs de proiecte pentru servicii de asistenţă socială, adresat unităţilor de cult, asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în judeţul Sălaj. Condiţiile pentru participarea la concurs şi bugetul programului au fost aprobate vineri, 22 ianuarie, în cadrul şedinţei lunare ordinare. CJ Sălaj a iniţiat şi susţinut încă din anul 2008, programe de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, iar datorită succesului acestui program s-a luat decizia continuarea finanţării sale şi în anul 2016.
Potrivit proiectului de hotărâre, suma alocată este de 1.200.000 lei, putând fi accesată pe baza unui concurs de proiecte la care pot participa unităţile de cult cu rezidenţă şi activitate socială pe teritoriul judeţului, şi entităţile (asociaţii şi fundaţii) care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în judeţul Sălaj având calitatea de prestator acreditat să presteze servicii de asistenţă socială, întrunind toate celelalte condiţii prevăzute în prezentul program. Programul cuprinde activităţi din domeniul asistenţei sociale, prin acordarea de: servicii de asistenţă socială primară la domiciliul asistatului în principal, în centre de zi şi cantine sociale şi servicii de specialitate oferite în centre de zi – servicii sociale de tip rezidenţial/nerezidenţial. În urma activităţii de monitorizare şi evaluare, în anul 2015, au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi, respectiv cantine sociale sau în centre de zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi unui număr de peste 650 de beneficiari, au fost înfiinţate 71 locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural şi au fost sprijinite să funcţioneze 33 de entităţi prestatoare de servicii sociale. Implementarea proiectelor a avut şi are şi în prezent un ecou pozitiv la nivelul comunităţii sălăjene, pe baza evaluărilor efectuate, programul putând fi considerat ca unul dintre cele mai eficiente programe sociale, atingându-şi obiectivele propuse, asigurând continuitate în funcţionarea serviciilor sociale în interesul comunităţii locale.

Alte articole

One Thought to “Consiliul Judeţean alocă fonduri pentru serviciile de asistenţă socială”

  1. Alexandru

    Voința și dorința, când sunt combinate corect, fac o pereche irezistibilă. Asta scrie celebrul Napoleon Hill în cartea ”De la idee la bani”. Căutăm urgent colaboratori part-time care vor să câștige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. Oferim contract de comision. Pentru mai multe detalii, trimiteți mesajul PROIECT la adresa de email: alexandrusav@gmail.com

Leave a Comment