Comunicat privind depunerea documentelor aferente procesului de solicitare și atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale precum şi conectarea acestora la sistemul informatic

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj informeaza contribuabilii care au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin (1)-(2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra faptului ca, cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal, insotita de documentele corespunzatoare, se poate depune de catre utilizatorii caselor de marcat si online, prin intermediul serviciului SPV – Formularul C801. În situatia cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectueaza automat si acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.
În conformitate cu prevederile O.p.A.N.A.F. nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national al ANAF, se realizeaza pe categorii de contribuabili, inca din data de 31.03.2021, cu respectarea urmatoarelor termene:
a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici;
c) la data instalarii aparatului – operatorii economici care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021.
Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice au obligatia completarii si transmiterii declaratiei prevazute in anexa nr. 2 la ordinul susmentionat.
Detalii suplimentare privind conectarea pot fi obtinute prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF – Editia 2021, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, in sestiune Servicii online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).
Baza legala: – OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– O.p.A.N.A.F. nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
M. S.

Leave a Comment