La Consiliul Județean Sălaj, internship pentru studenți și absolvenții de studii superioare

Consiliul Județean (CJ) Sălaj lansează, în premieră pentru administrația publică din județ, un program de internship dedicat studenților și absolvenților de studii superioare interesați să se dezvolte pe plan profesional, să se familiarizeze cu procesul legislativ și administrativ al instituției și să se implice activ în viața comunității. Programul de internship are o durată de cel mult 720 de ore, pe parcursul a șase luni consecutive și se poate desfășura de maxim două ori pe an. Potrivit reprezentanţilor CJ Sălaj, vor fi disponibile nu mai mult de șase locuri, astfel: unul pentru specializarea științe juridice, unul pentru specializări în domeniul studiilor europene, guvernanță și relații internaționale și patru pentru specializări tehnice, în domeniile construcțiilor de drumuri și poduri, construcțiilor civile, instalații și arhitectură. Candidații trebuie să întrunească, în mod cumulativ, următoarele condiții: vârsta minimă de 18 ani la înscrierea în program; rezidența și domiciliul în România; nu sunt activi pe piața muncii; cunosc limba română, scris și vorbit; studii sau pregătire corespunzătoare în domeniul de internship ales; cunosc la nivel mediu (B1/B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice; utilizează, cel puțin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar și prezentări, precum și instrumentele de navigare pe internet şi stre de sănătate adecvată. CJ Sălaj va asigura fiecărui intern o indemnizație de internship în sumă brută de 3.410  de lei/lună, pentru un program de 6 ore/zi, proporțional cu timpul de lucru efectuat. Indemnizația reprezintă un venit asimilat salariului și are regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor. „Tinerii au un rol strategic în dezvoltarea comunităților din care fac parte. Ei clădesc prezentul și pregătesc viitorul. Tocmai de aceea consider că este extrem de important să îi convingem ca după finalizarea studiilor să-și creeze viitorul acasă. Întrucât administrația publică are nevoie de entuziasmul și energia noii generații, CJ Sălaj își deschide porțile pentru tinerii care vor să descopere provocările din domeniu și, de ce nu, să dezvolte o carieră ca funcționari publici. Prin acest demers, le oferim nu doar oportunitatea de a pune în aplicare cunoștințele teoretice dobândite în timpul studiilor, dar și de a căpăta experiență practică și a se familiariza cu activitatea din administrația publică locală, colaborând direct cu profesioniștii din instituția noastră. Viitorii interni vor putea, astfel, să dobândească prima vechime în muncă sau specialitate, beneficiind, în același timp, și de indemnizație de internship”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al programului de internship va fi supus votului aleșilor județeni în următoarea ședința de CJ.

Leave a Comment