Ce este şomajul tehnic şi cum se calculează indemnizaţia

Şomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activităţii de muncă, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă şi este cauzată de motive economice sau tehnologice.

În contextul pandemiei de coronavirus, numeroase companii din ţară s-au văzut obligate să îşi oprească activitatea anul trecut, iar Guvernul a lansat măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor. Acestor salariaţi li se acordă indemnizaţie de şomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În decembrie 2020, Executivul a decis prelungirea acordării indemnizaţiilor de şomaj tehnic pe parcursul anului curent, până în luna iunie.

Potrivit reglementărilor, angajaţii aflaţi în astfel de situaţii beneficiază de indemnizaţii egale cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Legea nr. 282/2020 clarifică faptul că indemnizaţia de 75% are în vedere diferenţa dintre salariul de bază brut lunar din contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Indemnizaţia este decontată din bugetul asigurărilor pentru şomaj în cel mult cinci zile de la emiterea de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a deciziei prin care se constată respectarea condiţiilor prevăzute de lege, potrivit HotNews.

Mai mult, actul normativ prevede că interdicţia de remunerare suplimentară a structurii de management a angajatorului va viza doar acordarea de bonusuri, fiind eliminată referirea la „alte adaosuri”.

Potrivit legii, perioadele în care salariaţii beneficiază de indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

În vederea decontării indemnizaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, angajatorii vor depune o cerere însoţită de următoarele documente:

• copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoştinţă;

• balanţa lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b) (adică luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia);

• un acord încheiat cu reprezentanţii sindicatului sau, dacă nu există un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, referitor la procentul din numărul de salariaţi pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;

• lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă;

• copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidenţierea plăţii indemnizaţiei.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment