Agenți economici din Sălaj, amendați de ITM pentru munca la negru

Amenzi de aproape 250.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Atât au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii februarie, la mai mulți agenți economici din județ, în domeniile de competență: relațiile de muncă (RM) și securitate și sănătate și securitate în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 84 de agenți economici, din care 28 au fost sancționați și au fost aplicate 11 amenzi în cuantum total de 200.000 lei și zeci de avertismente. În urma controalelor, au fost prinse nouă persoane care prestau activitate fără a avea întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi în urma controlului au fost pentru: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații; nu se respectă termenele de transmitere a modificării elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; registrul se completează cu date eronate sau incomplete; la acordarea repausului săptămânal nu se respectă dispozițiile legale; nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de muncă; salariatului nu i se eliberează adeverința de vechime în muncă la încetarea activității; nu se respectă obligaţia de a informa, în scris, salariatul detaşat de pe teritoriul României, anterior detaşării, cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are, conform prevederilor Legii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, iar în cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă nu conține elementele obligatorii conform prevederilor legii. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 41 de agenți economici, iar pentru deficiențele constatate au aplicat șapte amenzi de 41.000 de lei și zeci de avertismente. În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează: nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea și cercetarea evenimentelor; controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007; lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și verificare tehnică; unitatea controlată nu a îndeplinit măsurile dispuse la termenele stabilite; în fișa postului nu sunt consemnate atribuțiile lucrătorului din punct de vedere al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate; unitatea nu a transmis lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le deține conform prevederilor privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; instruirea introductiv generală a lucrătorilor nu s-a finalizat cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste; nu s-a organizat serviciul intern de prevenire și protecție; lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătații în muncă; nu s-au desemnat lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor conform dispozițiilor Legii privind securitatea și sănatatea în muncă; în planul de prevenire și protecție nu au fost stabilite măsuri pentru toate posturile de lucru și recipientele tip butelie nu sunt depozitate corespunzător. „La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate”, au precziat reprezentanții ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

3 Thoughts to “Agenți economici din Sălaj, amendați de ITM pentru munca la negru”

  1. […] Amenzi de aproape 250.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Atât au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Citeste mai mult […]

  2. […] Amenzi de aproape 250.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Atât au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM)  » Mai multe detalii […]

  3. Anonim

    Fraților, controalele la privați sunt la ordinea zilei. ITM OPC, ISU, FINANȚE ETC. toți trebuie sa ducă bani la buget. Șomajul ii Paște pe angajatii de la privat. Sa văd de unde le da statul bani

Leave a Comment