OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de pomi fructiferi. Paduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunator al livezilor pomicole şi arbustilor fructiferi. Dintre arbuşti, cel mai puternic atacă coacazul şi agrişul, care constituie adevarate focare de înmulţire a dăunătorului. Pomii atacaţi şi netrataţi au frunzişul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roşii – vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului şi a pedunculului.
Pentru combatere, recomandăm ca în perioada 11.08.- 14.08.2015 efectuarea tratamentului 1, împotriva generaţiei a două a Păduchelui din San-Jose, folosind unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 0,01% (0,150 kg/ha);
2. Movento 100 SC – 1,875 l/ha;
3. Pyrinex Quick – 0,1% ;
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SG – a doua denumire comerciala) – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha);
5. Nurelle D 50/500 EC – 0,10%
6. Calypso 480 SC – 0,02% (0,3 l/ha);
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% (0,225 l/ha).
Produsele recomandate combat şi alţi dăunători periculoşi care sunt prezenţi în plantaţii în această perioadă (păduchele lânos, afide, omizi, vierme).
Tratamentul se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C şi la 10 – 15 zile când este timp mai rece, folosind un alt produs de protecţia plantelor.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este de 5 – 10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Nissorun 10 WP – 0,3;
3. Ortus 5 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
4. Vertimec 1,8 % EC – 0,1 – 0,15%.
Pentru combaterea rapănului şi a făinării în plantaşiile de măr şi păr, soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide :
1. Score 250 EC – 0,015 % (0,225 l/ha);
2. Stroby DF – 0,013% ;
3. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
4. Shavit F 72 WDG – 0,2%;
5. Systhane Forte – 0,02%;
6. Impact 25 – 0,02% (0,3 l/ha);
7. Bravo 500 SC – 0,25% (2,5 l/ha).
Pentru pătare roşie, monilioza, ciuruiri, în plantaţiile de prun, cais şi piersic soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide :
1. Signum – 0,05% (0,5 kg/ha);
2. Merpan 50 WP – 0,25%;
3. Dithane Neotec 75 WG – 0,2%;
4. Score 250 EC – 0,015 %;
5. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
6. Bravo 500 SC – 0,15%.
Volumul de soluţie la ha este de 1.500 l pentru specia mpr li 1.000 l/ha la restul speciilor.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secşiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeste 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 ( 1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment