OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de viţă de vie.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor patogeni mana (Plasmopara viticolă), putregaiul cenuşiu (Botryotinia fuckeliana) şi putregaiul negru (Black – rot), se recomandă ca în această perioadă să se efectueze un tratament folosind una din următoarele variante de reţete:
1. Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha;
2. Polyram DF – 0,2% + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
3. Antracol 70 WP – 0,2 – 0,3% + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha;
4. Manoxin M 60 PU – 4,0 kg/ha + Dithane M 45 – 0,2%;
5. Melody Compact 49 WG – 1,5 kg/ha + Folpan 80 WDG – 1,5 kg/ha.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Vertimec 1,8% EC – 0,8-1,0 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 0,5 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de Codex – PEST EXPERT, omologate de ,,Comisia Interministerială de Omologare a produselor de protecţia plantelor”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul României.
Tratamentul chimic trebuie corelat cu aplicarea măsurilor profilactice din plantaţie (distrugerea buruienilor, folosirea raţională a îngrăşămintelor cu azot, asigurarea unui raport optim între aparatul vegetativ şi recoltă – prin aplicarea corectă a lucrărilor în verde: legat, dirijat, plivit, carnit).
Pentru tratament, în viile pe rod se va utiliza 1000 l soluţie/ha.
La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile şi dozele recomandate.
La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea (fizică şi chimică).
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează
Nu se efectuează tratamente dacă temperatura aerului depăşeşte 24 oC, iar viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s.
Nu păstraţi soluţia de la o zi la alta;
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor!, conform (Ord. comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii si Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România).

Alte articole

Leave a Comment